Naelektrena palica
Model naelektrene palice. Na palici je enakomerno porazdečjena

gostota elektrin (nabojev). Na robu simualcijske strukture je potencial enak 0V.

 

1. primer: palica naelektrena z enakomerno gostoto elektrin

2. primer: palica ima permanentno polarizacijo v x smeri (in brez elektrin)

 

1 primer: palica naelektrena z enakomerno gostoto elektrinSlika prikazuje električni potencial (s prelivi barv) in ekvipotencialne ploskve (črte).

 

 

 

 

Slika prikazuje električno poljsko jakost (v barvah).

 

Slika prikazuje (absolutno vrednost) električno poljsko jakost (v barvah) ter vektorje električne poljske jakosti ekvipotencialne ploskve.
2 primer: naelektrena prevodna palica
3 primer: palica ima permanentno polarizacijo v x smeri (in brez elektrin)
Električni potencial in vektorji električne poljske jakosti.
Električna poljska jakost (absolutna vrednost) in vektorji električne poljske jakosti.
4 primer: palica s permanentno polarizacijo v x smeri znotraj zračnega kondenzatorja

 

Potencial

 

Nazaj na primere iz elektrike rešene s programom FEMLAB