Enoplastni kondenzator
Model enoplastnega kondenatorja

 

Relativna dielektričnost kondenzatorja je 4!

Med elektrodama je napetost 1V.

 V okolici je zrak.

 Slika prikazuje električni potencial (s prelivi barv) in ekvipotencialne ploskve (črte) enoplastnega kondenzatorja.
 

Slika prikazuje električno poljsko jakost (v barvah) ter ekvipotencialne ploskve. 

 

Slika prikazuje električno poljsko jakost, ekvipotencialne ploskve in normalizirane vektorje električne poljske jakosti. 

 

(Vektorji so normalizirani tako, da velikost ni sorazmerna polju pač pa le kažejo smer polja)

Isto kot gornja slika le namesto ekvipotencialnih ploskev so prikazane ploskve z enako električno poljsko jakostjo.

Vidimo, da je polje precej homogeno znotraj, ne pa tudi na robovih kondenzatorja.

3D prikaz električnega potenciala, ki je največji (1V) na desni plošči, najmanjši (0V) pa na levi plošči!

3D prikaz absolutne vrednosti električne poljske jakosti

 Nazaj na primere iz elektrike rešene s programom FEMLAB