Dva valja 

Model dveh valjev.

 

Prvi primer: med valjema je napetost 1V.

Drugi primer: na valjih je gostota elektrin nasprotnega predznaka.

 

 

1 primer: na desnem valju je pozitivna, na levem pa negativna elektrinaSlika prikazuje električni potencial (s prelivi barv) in ekvipotencialne ploskve (črte).

 

 

 

 

Slika prikazuje električno poljsko jakost (v barvah).

 

Slika prikazuje (absolutno vrednost) električno poljsko jakost (v barvah) ter vektorje električne poljske jakosti ekvipotencialne ploskve.

3 primer: valja sta nelektrena - oba s pozitivno elektrino 

Električni potencial in ekvipotencialne ploskve.

Električna poljska jakost.

Električna poljska jakost.

 Nazaj na primere iz elektrike rešene s programom FEMLAB