KVIZI za predmet Osnove elektrotehnike II

 

Navodila za izpolnjevanje kviza:
1. Namesto decimalne vejice uporabite decimalno piko. Primer: namesto 2,13 pišite 2.13
2. Upoštevajte število decimalnih mest.
3. Enota mikro je zapisana s simbolom u. Primer: uT
4. Simbol za eksponent je ^ ali E

 

MAGNETOSTATIKA

1. SILA NA (TOKO)VODNIK V MAGNETNEM POLJU

2. BIOT-SAVARTOV ZAKON

3. AMPEROV ZAKON

4. MAGNETNI PRETOK – FLUKS

5. DELO MAGNETNIH SIL

6. NAVOR NA (TOKO)VODNIK

7. GIBANJE NABOJEV V ELEKTRIČNEM IN MAGNETNEM POLJU

8. MAGNETNE LASTNOSTI SNOVI

9. MAGNETNI MATERIALI

10. ANALIZA MAGNETNIH STRUKTUR

11.INDUCIRANA NAPETOST

12. ENERGIJA MAGNETNEGA POLJA

13. LASTNE IN MEDSEBOJNA INDUKTIVNOST

14. RAZŠIRJEN AMPEROV ZAKON

15. POVZETEK ENAČB ELEKTROMAGNETNEGA POLJA