medx 1Z idejo uporabe miniaturnih pospeškometrov sva začela spopadati s Tomažem Žagarjem že leta 2006, ko sva raziskala možnost uporabe miniaturnih spospeškometrov za zaznavanje mišičnih odzivov na električni pulz. Kazala se je namreč možnost popolnoma novega načina zaznavanja mišičnih odzivov, s čimer se je dolga leta ukvarjal moj predhodnik, profesor Vojko Valenčič. Tehnologija je sicer obetavna, odziv industrije pa je bil bolj boren, zato se za nadaljevanje nismo odločili. Smo pa ugotovili, da bi lahko bil tako raziskovalno kot komercialno zelo zanimiv prenosni merilni sistem za zajemanje podatkov pospeškometrov. 

V tej smeri je pomembno delo opravil Ciril Močnik, ki je v diplomi (UNI) izdelal prenosni merilni sistem za merjenje pospeškov: MOČNIK, Ciril. Prenosni merilni sistem za merjenje pospeškov : diplomsko delo. Ljubljana: [C. Močnik], 2006. 44.

Nekaj o možni uporabi tega sistema sem napisal za revijo Šport (KRIŽAJ, Dejan. Prenosni sistem za merjenje pospeškov = Portable measurement system for measuring accelerations. Šport (Ljublj.), 2007, letn. 55, št. 4, str. 58-64). Veseli me, da se je Ciril odločil nadaljevati študij s podiplomskim študijem. Veselim se nadaljnega sodevanja. Po tem članku se je izkazalo, da je interes uporabe našega sistema kar velik.

Prvo nadaljnje delo bomo opravili v smeri primerjave odzivov pospeškometrov in podatkov dobljenih s pomočjo hitre kamere. Na tem področju dela Marko Bursič, ki bo v svojem diplomskem delu raziskal možnost vrednotenja lateralnega gibanja pri teku. Ta podatek je izredno pomemben pri vrhunskih tekačih. Opravili smo preliminarne raziskave s hitro kamero na Fakulteti za šport (UL), za kar se moramo zahvaliti profesorju Milanu ČohuObetamo si zanimivo sodelovanje in seveda rezultate, ki bodo relevantni za vrhunske športnike.