index 008Rdeča nit laboratorija je uporaba impedančne spektorskopije. To je metoda,  pri kateri iz merjenja električne impedance pri različnih frekvencah sklepamo oziroma določamo električne lastnosti objektov. Ker smo v LBM orientirani v področje bioelektromagnetike in smo imeli v preteklosti veliko raziskav opravljenih na določanju mehanskih lastnosti mišic na električne dražljaje, je logično nadaljevanje raziskav usmerjeno v določanje in vrednotenje električnih lastnosti mišic. Prednost impedančne metode je v relativno ceneni osnovni opremi, hitrosti obdelave in neinvazivnosti.

Naloga se je izkazala za zelo zahtevno, saj na impedanco mišice vpliva izredno veliko parametrov. Poleg tega so se komercialni (profesionalni) merilniki impedance izkazali za neprimerne za bioimpedančne meritve. S temi problemi se je uspešno spopadel doktorant Tomaž Žagar. Tomaž je v svoji doktorski disertaciji (ŽAGAR, Tomaž. Razvoj in analiza bioimpedančnih metod za vrednotenje živčnomišičnih okvar : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Žagar], 2007. X, 159 str.) obravnaval uporabo bioimpedančne spektroskopije za vrednotenje živčno mišičnih obolenj. Na to temo nam je uspelo objaviti članek o pomenu instrumentacijskih ojačevalnikov za pravilno izvajanje bioimpedančnih meritev. ŽAGAR, Tomaž, KRIŽAJ, Dejan. An instrumentation amplifier as a front-end for a four-electrode bioimpedance measurement. Physiol. meas. (Print). [Print ed.], 2007, vol. 28, no. 8, str. N57-N65. Sprejet pa imamo tudi še en prispevek v pomembni mednarodni reviji.

Vloga Tomaža za nova spoznanja o delovanju bioimpedačnih merilnikov je za LBM velika. Dejansko nam šele njegovo delo odpira poti na nova področja uporabe bioimpedančnih meritev. Tomaž je izdelal tudi samostojen sistem za merjenje bioimpedance, ki temelji na uporabi “kartice” za zajem podatkov. Omogoča merjenje bioimpedance z baterijskim virom napajanja, kar je bistvenega pomena za klinične raziskave. Kljub temu, da si je že našel novo službo, se veselim nadaljnjega sodelovanja. Idej je še mnogo.