S podjetjem ETI Izlake d.d. imamo raziskovalni projekt v katerem raziskujemo načine delovanja elektromagnetnih sprožnikov za nove aplikacije, ki gredo predvsem v smeri menjave starih klasičnih »pancirk« (glavnih varovalk ) za avtomatične. Delovanje nove naprave naj bi bilo torej podobno klasični avtomatski varovalki, je pa elektromagnetni sprožnik precej bolj zapletene konstrukcije, kar predstavlja precejšen izziv za numerično simulacijo.

Na tej temi bo Borut Drnovšek, ki je diplomiral v LBM in je sedaj zaposlen v Eti Izlake delal tudi magisterij. Upam, da bo sodelovanje v nadaljevanju še boljše. Način dela in razmišljanja v podjetjih je precej S pomočjo numerične simulacije smo uspeli pokazati, kateri parametri pomembno vplivajo na delovanje sprožnika. Hkrati služijo tudi optimizaciji parametrov in raziskavam drugačnega načrtovanja. Končna potrditev pa je seveda na strani eksperimenta in v končni fazi trga.

 

Nekaj začetnih rezultatov smo objavili v reviji Elektrotehniški vestnik: DRNOVŠEK, Borut, KRIŽAJ, Dejan. Načrtovanje elektromagnetnega sprožnika s pomočjo numerične simulacije. Elektroteh. vestn., 2007, letn. 74, št. 5, str. 273-278. Te objave ne prispevajo mnogo točk za kandidiranje za nove projekte, so pa pomembne za prikaz dela v lokalnem okolju. Na sliki je klasična avtomatska varovalka z elektromagnetnim sprožnikom in primer simulacije porazdelitve magnetnega polja v sprožniku.