Nov projekt z naslovom Anizotropni magnetni nanodelci za magneto-mehansko zdravljenje raka

 

V LBM smo sodelavci na projektu, ki ga bomo začeli izvajati v letu 2017. Vodja projekta je prof.dr. Darko makovec iz Inštituta Jožef Stefan, kjer so razvili posebne nanoploščice, ki imajo magnetne lastnosti. Ko se velikost feromagnetnega delca zmanjša na velikost molekul, se izgubijo posebne feromagnetne lastnosti, ki se odražjo v histerezni krivulji in trajni magnetizaciji. Taki delci postanejo superparamagnetni. Če pa se ena od dimenzij ohrani, lahko tak delec ohrani magnetizacijo, kar je uspelo narediti sodelavcem iz IJS. Naš del naloge bo pomoč pri izdelavi merilnega mesta, kjer bo potrebno zagotoviti ustrezno veliko magnetno polje ustreznih frekvenc ter izračuni sil na magnetne nanoploščice, pritrjene na celično membrano. Ideja pa je kot je zapisano v naslovu projekta: preiskati možnost uporabe takih delcev v medicini. Upam, da nam uspe.