• Lab on a chip - mikrostrukture za manipulacijo celic z električnim poljem - Lab on a chip for manipulation of cells with electric field

  • Piezorezistivni efekt -simulacija - Simulation of a piezoresistive effect

  • Naprava za merjenje bioimpedance

  • Termoelektrična simulacija inštalacijskega odklopnika - Thermoelectric simulation

Jose 2017 smallV LBM se nam je pridružil študent Jose Bes Ayarzaguena iz Španije, ki bo na FE opravil zadnji letnik študija, v LBM pa bo opravil diplomo.

Njegovo delo bo na področju merjenja polja v okolici ultrazvočnega pretvornika. Izdelal bo programsko kodo v Python-u (Jupyter), ki bo krmilila 3D printer na katerega bomo namestili hidrofon, ki bo meril ultrzvočne pulze, ki jih bomo delali s pomočjo naprave Moduson, ki je tudi produkt dela študentoov v LBM.

Jose - Bienvenido.