• Lab on a chip - mikrostrukture za manipulacijo celic z električnim poljem - Lab on a chip for manipulation of cells with electric field

  • Piezorezistivni efekt -simulacija - Simulation of a piezoresistive effect

  • Naprava za merjenje bioimpedance

  • Termoelektrična simulacija inštalacijskega odklopnika - Thermoelectric simulation

Vsako leto se srečajo ekipe najbolj elitnih univerz na svetu v Bostonu na tekmovanju iGEM iz sintezne biologije. Na tem področju imamo vSloveniji vrhunsko raziskovalno skupino na Kemijskem inštitutu, ki jo vodi prof. dr. Roma Jerala. Letost je njegova ekipa predstavila delo s področja modulacije celic s svetlobnimi in ultrazvočnimi signali. Na področju raziskav z ultrazvokom je sodeloval naš študent (sedaj že magister in mladi raziskovalec Miha Gradišek), ki je izdelal napravo za ultrazvočno stimulacijo. 

Več informacij:

http://2016.igem.org/Team:Slovenia

http://moduson.eu  

http://2tm.si/a-team-of-slovenian-students-will-again-take-part-in-the-international-igem-competition-on-synthetic-biology-in-boston/?lang=en