Dodatni material za skripto Osnove elektrotehnike I in 2: Električna vezja, UL FE 2016

 

Največ dodatnega materiala predstavljajo datoteke s programčki v Matlabu za izračune in izrise grafov. Ves material skupaj je v dadoteki

Dodatni_material_OE1in2_2016_Vse_dadoteke.zip

 

1.            UVOD  8

2.            NABOJ IN TOK  10

3.            ENOSMERNA VEZJA - ZAKONI   15

4.            ELEKTRIČNI VIRI               18

5.            OSNOVNA ELEKTRIČNA VEZJA  23

P5_napetostni_delilnik.m

P5_Potenciometerski_delilnik.m

6.            MOČ     41

P6_izkoristek_vezja_in_moc.m

P6_Moc_na_bremenu.m

7.            ANALIZA ENOSMERNIH VEZIJ   46

P7_metoda_vejnih_tokov.m

P7_metoda_spojiscnih_potencialov.mP7_metoda_spojiscnih_potencialov.m

P7_Kramerjevo_pravilo.m

8.            STAVKI (TEOREMI)         53

P8_maksimalna_moc.m

P8_maksimalna_moc_2.m

9.            PREHODNI POJAVI         60

http://www.2carpros.com/how_does_it_work/ignition.htm (delovanje vžignega sistema)

https://awrcorp.com/download/faq/english/docs/Elements/sdiode.htm (opis diode)

http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/10bq100.pdf (podatki proizvajalca za diodo - datasheet)

Spice modeli za program 5spice:

Spice_zaporedni_RLC_krog.Sch

Spice_RC_vklop.Sch

Spice_RLC_vklop.Sch

10.          OSNOVNI POJMI PRI OBRAVNAVI PERIODIČNIH SIGNALOV      76

P10_signali.m

P10_sinusni_signal.m

P10_trikotni_signal.m

http://en.wikipedia.org/wiki/True_RMS_converter (pravilna določitev efektivne vrednosti)

VEČ informacij na spletu:

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5988-6916EN.pdf

http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5988-5513EN.pdf

http://us.fluke.com/usen/support/appnotes/default?category=AP_DMM(FlukeProducts)&parent=APP_NOTES(FlukeProducts)#

11.          UPOR, TULJAVA IN KONDENZATOR PRI IZMENIČNIH SIGNALIH               82

P11_izmenicni_R.m

P11_izmenicni_L.m

P11_izmenicni_C.m

12.          IZMENIČNI SIGNALI – MOČ        90

P12_izmenicni_moc_vse.m (s pritiskom na tipko ali klikom se spreminja faza)

13.          OBRAVNAVA IZMENIČNIH SIGNALOV S KOMPLEKSNIM RAČUNOM     96

                P13_kompleksni_racun.m

14.          MOČ S KOMPLEKSNIM RAČUNOM         109

                P14_moc_RL_vezja.m

                P14_kompenzacija_moci.m

15.          RESONANČNI POJAV     116

                P15_zaporedni_nihajni_krog.m

                P15_zaporedni_nihajni_krog_moc.m

                P15_zaporedni_nihajni_krog_enegija.m

                P15_nizkoprepustni_RC_filter.m

16.          METODE REŠEVANJA VEZIJ         128

                P16_metode_resevanja_vezij_vse.m

                P16_max_moc_R2.m

17.          TRANSFORMATOR         137

18.          VRTILNO MAGNETNO POLJE     146

                P18_vrtilno_polje_0.m

                P18_vrtilno_polje_1.m

19.          TRIFAZNI SISTEMI           148

                http://www.k-wz.de/physik/threephasegenerator.html

                http://en.wikipedia.org/wiki/Three-phase_electric_power

                http://www.windpower.org/en/tour/wtrb/syncgen.htm

                P19_simetricno_breme.m

P19_nesimetricno_breme.m