Plakat 2 short

 

V nadaljevanju je nekaj informacij o projektu z naslovom RAZVOJ NAPRAVE ZA GENERIRANJE IN OJAČANJE SIGNALOV ZA ULTRAZVOČNO SPODBUJANJE, ki smo ga v Laboratoriju za bioelektromagnetiko na Fakulteti za elektrotehniko (Univerza v Ljubljani) v sodelovanju z Medicinsko fakulteto začeli izvajati v februarju-marcu 2015. Projekt je bil prijavljen v okviru razpisa »Po kreativni poti do praktičnega znanja«, ki je obljavljen na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/2-javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-po-kreativni-poti-do-prakticnega-znanja/.

 

PROJEKT JE ZAKLJUČEN, KLJUB TEMU PA SE RAZVOJ NAPRAVE IN NJENA UPORABA NADALJUJE. ZATO SO NOVI SODELAVCI PRI RAZVOJU NAPRAVE IN APLKACIJ VEDNO DOBRODOŠLI.


 

 

Naslov projekta:

RAZVOJ NAPRAVE ZA GENERIRANJE IN OJAČANJE SIGNALOV ZA ULTRAZVOČNO SPODBUJANJE

Pedagoški mentorji:

prof. dr. Marko Živin (Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta)

asist. dr. Borut Pečar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko)

prof. dr. Dejan Križaj (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko)

Sodelujoča gospodarska družba: Noeto doo

Delovni mentor iz gospodarstva: Jasna Kolar Križaj, uni dipl ekon.

 

Vsebina projekta:

TMS_modelElektromagnetna stimulacija možganov je klinično uporabna neinvazivna metoda učinkovanja na možganske centre v terapevtske namen. Slabost te metode je, da je na ta način težko doseči lokalizirano vzburjenje ali zavoro delovanja živčnih celic , še posebej, kadar je tarča v globljih predelih možganov. Zato se kot alternativno neinvazivno metodo predlaga uporaba ultrazvočni(UZ) pulzov, ki omogočajo bolj natančno fokusiranje energije, tudi v globljih možganskih predelih. (Na sliki desno je primer magnetne stimulacije : http://www.brainclinics.com/rtms)

 

 

 

 

 

UZprikaz

Z modernimi tehnologijami je mogoče nadomestiti naprave za generacijo in ojačenja RF signalov z eno samo merilno kartico in izdelati po meri narejeno elektronsko vezje za ojačenje signalov. Končni cilj projekta bo izdelan prototip naprave za generiranje signala visokih frekvenc (do 1,5 MHz) z ojačevalnikom, primernim za priklop ultrazvočnih pretvornikov za uporabo prvenstveno v predkliničnih biomedicinskih raziskavah. Rezultat projekta bo naprava, ki nam bo omogočila eksperimentalno preverjanje z uporabo in vitro in in vivo živalskih modelov za nevropsihiatrične bolezni, marketinška analiza trga in strateški načrt možnosti za pridobitev patenta in certifikatov za uporabo v humani medicini.

 

 

 

 

Cilji projekta

Osnovni cilj je izdelava prototipa naprave za generacijo UZ signalov in njegovo ojačenje, prvenstveno namenjena aplikacijam v biomedicini. Pri tem bo potrebno izdelati računalniško programje za generiranje signalov s pomočjo merilne kartice (predvidoma slovenskega podjetja Red Pitaya) ter programje za prikaz in analizo signala s spletno aplikacijo. Nadalje je cilj preveriti delovanje naprave s konkretnim in vitro eksperimentom, s katerim bomo opredelili funkcionalne in nevroplastične učinke UZ valovanja v tkivnih možganskih kulturah poskusne podgane. S tem bomo prikazali uporabnost primernost izdelane naprave ter s pomočjo publikacij v mednarodni literaturi opozorili potencialne uporabnike iz raziskovalnih laboratorijev na izdelano napravo. Nadalje je cilj preveriti oz. raziskati področje uporabe UZ pretvornikov v drugih znanstvenih disciplinah in industrijskih aplikacijah ter pokritost trga z ustreznimi napravami. Cilj projekta je tudi izdelati material za promocijo v obliki prospektov, spletne strani in drugo, kar bi lahko služilo marketinški akciji.

 

Seznam študentov in predvidenih del:

Spodaj je seznam študentov, ki bodo sodelovali na projektu. Potrebujemo torej tri elektrotehnike, enega računalnikarja, ekonomista ,fizika in oblikovalca  ter tri medicince.

 seznam

 

Seznam predvidenih aktivnosti:

osebe1

Več o trenutnem dogajanju na projektu Ultrazvočno spodbujanje lahko vidite na TULE, za več informacija pa nas kontaktirajte na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .