NA ENI STRANI - KAJ SO DELALI IN POVEDALI DIPLOMANTI, MAGISTRANTI, DOKTORANTI 

 

Teme, ki nas trenutno okupirajo in so delno razvidne tudi iz drugih spletnih strani so:

1. Razvoj bioimpedančne metode in naprav

2. Transkranialna magnetna stimulacija (kako z magnetnim poljem vzbujati možgane in kako fokusirati to polje na določen del možganov)

3. Izdelava ojačevalnika za vzbujanje ultrazvočnih aktuatorjev

4. Uporaba Red Pitaye (www.redpitaya.com) v pedagoške in raziskovalne namene

5. Numerične simulacije in modeliranje elektromagnetnih struktur

 

Kaj nas še zanima?

Preveč stvari. Nekaj bolj eksotičnih zadev si lako ogledate na mojem blogu http://eb-eblog.blogspot.com. V splošnem me zanimajo problemi iz elektrostatike in magnetike, še posebno v povezavi s senzorji in aktuatorji. Trenutno recimo vse, kar se tiče piezoelektrikov in ultrazvoka. Pa tudi vse, kar se tiče aplikativne elektromagnetike, še posebno simulacije elektromagnetnih struktur. Poleg tega tudi vse v povezavi s pedagoškim delom na področju osnov elektrotehnike in elektromagnetike. Kot bi rekli južni sosedi: nema što nema. Kar nekaj preveč široko področje. V praksi je pa vedno tako, da se oglasite ali pošljete elektronsko pošto za sestanek, potem pa se pogovorimo in poiščemo temo, ki je vsakemu čimbolj pisana na kožo.

 

Nedavni diplomanti, magistranti, doktoranti in študenti na praksi:

 • Robert Brajkovič, univ.dipl.inž.el., doktorant iz industrije (Kolpa doo): dela na področju bioimpedančnih metod
 • Borut Drnovšek, univ.dipl.inž.el., dela na znanstvenem magisteriju, sicer zaposlen v ETI Izlake dd. Dela na področju numerične simulacije selektivnih odklopnikov, ZAKLJUČIL, PDF
 • Ciril Močnik,  univ.dipl.inž.el., dela na znanstvenem magisteriju, sicer zaposlen v Kolektor dd. Dela na področju naprave za zaznavanje in obveščajna o posegih v gozdovih
 • Peter Oblak, diplomant : dela na področju ojačevalnika za ultrazvočne aktuatorje, ZAKLJUČIL, PDF
 • Jure Obid, diplomant: dela na področju A/D pretvornika za potrebe merilnika bioimpedance, ZAKLJUČIL, PDF
 • Rahul Kumar, študent na praksi. Iz Indije, dela na razvoju bioimpedančnega merilnika, ZAKLJUČIL

 

Nekaj diplomskih in drugih del opravljenih v LBM:

 

 • KOSMAČ, Matej. Načrtovanje in izdelava enokanalnega EKG sistema za uporabo z računalniško-merilno kartico Red Pitaya : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. Ljubljana: [M. Kosmač], 2015. XI, 42 str., ilustr.https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=72345.
 • OBID, Jure. Razvoj bioimpedančnega merilnika na osnovi mikrokontrolerja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje. Ljubljana: [J. Obid], 2015. X, 41 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=73151.
 • GOMBAČ, Nejc. Sistem za avtomatično upravljanje ročnega vrtljivega potenciometra : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje. Ljubljana: [N. Gombač], 2014. 33 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=29467.
 • OBLAK, Peter. Razvoj in izdelava 50 W ojačevalnika električnih pulzov frekvenc do 500 kHz : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Oblak], 2015. XVI, 79 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=72346.
 • TOPČAGIĆ, Zumret. Termo-električna analiza in optimizacija elektromagnetnega sprožnika selektivnega tokovnega odklopnika : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Topčagić], 2015. VII, 62 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=73444
 • SIMON, Matija. Magnetno polje v okolici s prevodno ploščo zastrte tuljave za transkranialno magnetno stimulacijo : diplomsko delo univerzitetnega študija. Ljubljana: [M. Simon], 2015. IX, 44 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=30697
 • Zumret Topčagić, Analiza transkranialne magnetne stimulacije : diplomsko delo, Ljubljana, [Z. Topčagić], 2012. [COBISS.SI-ID 9338196], PDF
 • Ivan Iskra, Detekcija nanodelcev v aerosolih s kapacitivnim senzorjem : doktorska disertacija, Ljubljana, [I. Iskra], 2012. [COBISS.SI-ID 9272660]
 • Primož Flander, 20V vir enosmerne napetosti z DC-DC pretvorbo in sončno celico : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [P. Flander], 2012. [COBISS.SI-ID 9622868]
 • Matjaž Matko, Nadzor, upravljanje in signalizacija v železniškem prometu na osnovi evropskega sistema za kontrolo vlakov in globalnega sistema mobilnih komunikacij za železnice : specialistično delo, Ljubljana, [M. Matko], 2012. [COBISS.SI-ID 9168724]
 •  Matej Firm, Visokozmogljiva 30 W LED potapljaška svetilka : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Firm], 2012. [COBISS.SI-ID 9540436], PDF
 • Nejc Gombač, Sistem za avtomatično upravljanje ročnega vrtljivega potenciometra : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, [N. Gombač], 2014. [COBISS.SI-ID 10846292]
 • Vasja Michler, Določanje sile z merjenjem kapacitivnosti večplastnega kondenzatorja iz gume : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Michler], 2010. [COBISS.SI-ID 7789652]
 • Rok Hanžič, Zaznavanje aktivnosti v športu s pomočjo miniaturnih senzorjev pospeška : diplomsko delo, Ljubljana, [R. Hanžič], 2010. [COBISS.SI-ID 7746388]
 • Luka Povše, Dielektroforeza bioloških celic : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Povše], 2009. [COBISS.SI-ID 7083348]
 • Mitja Drobnič, Meritev in primerjalna analiza upornosti segmentov na grafitnih ploščicah : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Drobnič], 2009. [COBISS.SI-ID 6977108]
 • Črt Valentinčič, Razvoj programja za signalni generator za testiranje instrumentacijske opreme na sinhrotronskih pospeševalnikih delcev : diplomsko delo, Ljubljana, [Č. Valentinčič], 2009. [COBISS.SI-ID 7357780]
 • Boštjan Žagar, Razvoj tehnologije temperiranja s termoelektričnimi moduli in uporaba v predelavi polimernih materialov : doktorska disertacija, [Ljubljana, B. Žagar, 2009]. [COBISS.SI-ID 7443540]
 • Andrej Križmančič, Sistem za avtomatično merjenje fizikalnih in bioloških parametrov v morju : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Križmančič], 2009. [COBISS.SI-ID 7360084]
 • Borut Pečar, Dielektrična spektroskopija suspenzij z mikrokapsulami : delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom doc. dr. Dejana Križaja, Ljubljana, [B. Pečar], 2008. [COBISS.SI-ID 6784852]
 •  Borut Pečar, Dielektrična spektroskopija suspenzij z mikrokapsulami : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Pečar], 2008. [COBISS.SI-ID 6511700]
 • Peter Jenišek, Določanje električnih lastnosti dentina zoba : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Jenišek], 2008. [COBISS.SI-ID 6511956]
 • Matjaž Matko, Določanje vlažnosti lesa z merjenjem električne impedance : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Matko], 2008. [COBISS.SI-ID 6511444]
 • Ciril Močnik, Prenosni merilni sistem za merjenje pospeškov : diplomsko delo, Ljubljana, [C. Močnik], 2006. [COBISS.SI-ID 5542740]
 • Jakob Oblak, Vpliv elektroporacije celic na dielektroforezo : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Oblak], 2006. [COBISS.SI-ID5444692]
 • Hana Debevec, Vpliv subtetanične električne stimulacije na utrujanje skeletne mišice : diplomsko delo, Ljubljana, [H. Debevec], 2006. [COBISS.SI-ID 5367636]
 • Darko Lombardo, Mikroelektrodne strukture za manipulacijo mikronskih delcev z dielektroforezo : delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom doc. dr. Dejana Križaja, Ljubljana, [D. Lombardo], 2004. [COBISS.SI-ID 4568148]
 • Jaka Švajger, Določanje delovne dolžine zoba z impedančno metodo : [diplomska naloga], Ljubljana, [J. Švajger], 2000. [COBISS.SI-ID 1924180]
 • Jaka Švajger, Modeliranje metode merjenja globine kanala zoba na osnovi merjenja impedance z uporabo numerične simulacije elektromagnetnega polja : delo je pripravljeno po razpisu Odbora za Prešernove nagrade študentom za leto 2000, št. teme 7, pod mentorstvom prof. dr. Vojka Valenčiča in somentorstvom doc. dr. Dejana Križaja, Ljubljana, [J. Švajger], 2000. [COBISS.SI-ID 2230868]