NUMERIČNE SIMULACIJE (NUMERICAL SIMULATIONS)

 

 • Borut Pečar, Danilo Vrtačnik, Dejan Križaj, Drago Resnik, Tine Dolžan, Matej Možek, Slavko Amon, "Crucial design parameters in mono-actuator-peristaltic (MAP) micropumps", V: Conference 2014, proceedings, 50th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials, October 8 - October 10, 2014, Ljubljana, Slovenia, Marko Topič, ur., Polona Šorli, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2014, str. 121-126. [COBISS.SI-ID 10807380]
 • Borut Pečar, Danilo Vrtačnik, Drago Resnik, Matej Možek, Tine Dolžan, Robert Brajkovič, Dejan Križaj, "Micropump operation at various driving signals : numerical simulation and experimental verification", Microsyst. technol., vol. , no. , str. 1-6, 2014, http://download.springer.com/static/pdf/369/art%253A10.1007%252Fs00542-014-2309-2. pdf?auth66=1412760081_93080801cd824e901211b68b7f474a1c&ext=.pdf,
 • Borut Pečar, Dejan Križaj, Danilo Vrtačnik, Drago Resnik, Matej Možek, Uroš Aljančič, Tine Dolžan, Slavko Amon, "Numerical simulations : an indispensable tool in piezoelectric micropumps research", V: MIT & SLIM 2013 : proceedings of the 12th International Conference on Management of Innovative Technologies & 4th International Conference on Sustainable Life in Manufacturing, Fiesa, Slovenia, 22th-24th September 2013, Mihael Junkar, ur., et al, Ljubljana, TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology, LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering, LABOD - Laboratory for Cutting, 2013, str. 153-156. [COBISS.SI-ID 10184276]
 • Borut Pečar, Danilo Vrtačnik, Drago Resnik, Matej Možek, Uroš Aljančič, Tine Dolžan, Slavko Amon, Dejan Križaj, "A strip-type microthrottle pump : modeling, design and fabrication", Sensors, vol. 13, no. 3, str. 3092-3108, 2013, http://www.mdpi.com/1424-8220/13/3/3092/pdf, doi: 10.3390/s130303092. [COBISS.SI-ID 9729620].
 • Borut Pečar, Dejan Križaj, Danilo Vrtačnik, Drago Resnik, Matej Možek, Uroš Aljančič, Tine Dolžan, Slavko Amon, "Analysis of fluid pumping with a throttle type piezoelectric micro pump", V: Proceedings CD, COMSOL Conference 2012, October 10-12, 2012, Milan, Italy, [Burlington], COMSOL, cop. 2012, str. 1. [COBISS.SI-ID 9461076]
 • Dejan Križaj, Borut Pečar, Danilo Vrtačnik, Drago Resnik, Matej Možek, Uroš Aljančič, Tine Dolžan, Slavko Amon, "Analysis of fluid pumping with a throttle type piezoelectric micro pump", V: Proceedings CD, COMSOL Conference 2012, October 10-12, 2012, Milan, Italy, [Burlington], COMSOL, cop. 2012, str. 1-5. [COBISS.SI-ID 9460820]
 • Borut Pečar, Dejan Križaj, Danilo Vrtačnik, Drago Resnik, Matej Možek, Uroš Aljančič, Tine Dolžan, Slavko Amon, "Numerical simulation of SMTP piezoelectric micropump operation", V: Proceedings, 48th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials & theWorkshop on Ceramic Microsystems, September 19 - September 21, 2012, Otočec, Slovenia, Darko Belavič, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2012, str. 189-192. [COBISS.SI-ID 9419092]
 • Dejan Križaj, Zumret Topčagić, Borut Drnovšek, "Operation of an electromagnetic trigger with a short-circuit ring", V: Proceedings CD, COMSOL Conference 2012, October 10-12, 2012, Milan, Italy, [Burlington], COMSOL, cop. 2012, str. 1. [COBISS.SI-ID 9461588]
 • Zumret Topčagić, Dejan Križaj, "Transkranialna magnetna stimulacija : analiza magnetnega polja tokovne zanke kot glavnega elementa TMS-ja", V: Zbornik enaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2012, 17.-19. september 2012, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2012, zv. B, str. 227-230. [COBISS.SI-ID 9395796]
 • Dejan Križaj, Ivan Iskra, Maja Remškar, "(Quasi 3D) numerical simulation of operation of a capacitive type nanoparticle counter", J. electrost., vol. 69, no. 6, str. 533-539, Dec. 2011, doi: 10.1016/j.elstat.2011.07.003. [COBISS.SI-ID 24979751].
 • Dejan Križaj, Ivan Iskra, Maja Remškar, "Multiphysics modelling of nanoparticle detection / current status and collaboration sought", V: Proceedings CD, Comsol Conference, October 26-28, 2011, Stuttgart, [S. l.], Comsol, 2011, str. 1-3. [COBISS.SI-ID 8742484]
 • Dejan Križaj, Ivan Iskra, Maja Remškar, "Numerical modeling of a capacitive type detector of airborne nanoparticles", V: IFMBE proceedings, (IFMBE proceedings, vol. 37), 5th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, 14-18 September 2011, Budapest, Hungary, Ákos Jobbágy, ur., Berlin, Heidelberg, New York, Springer, cop. 2011, str. 1303-1306. [COBISS.SI-ID 8668756].
 • Dejan Križaj, Ivan Iskra, Maja Remškar, "Analysis of operation of a nanoparticle counter using numerical simulation", V: Proceedings, Denis Đonlagić, ur., Iztok Šorli, ur., Polona Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2010, str. 257-259. [COBISS.SI-ID 7934548]
 • Ivan Iskra, Andrej Detela, Marko Viršek, Vincenc Nemanič, Dejan Križaj, Damjan Golob, Johannes Teun van Elteren, Maja Remškar, "Capacitive-type counter of nanoparticles in air", Appl. phys. lett., vol. 96, no. 9, str. 093504-1-093504-3, 2010. [COBISS.SI-ID 23475495.
 • Mišo Vukadinović, Barbara Malič, Marija Kosec, Dejan Križaj, "Modelling and characterization of thin film planar capacitors : inherent errors and limits of applicability of partial capacitance methods", Meas. sci. technol., vol. 20, no. 11, str. 115106-1-115106-11, 2009. [COBISS.SI-ID 22918695].
 • Dejan Križaj, "Modeling dielectrophoretic behavior of micron-sized particles and biological cells", V: Proceedings, 44th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Advanced Plasma Technologies, September 17. - September 19. 2008, Fiesa, Slovenia, Slavko Amon, ur., Miran Mozetič, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2008, str. 285-288. [COBISS.SI-ID 6652244]
 • Dejan Križaj, "Movement of arbitrary shaped particles in nonhomogeneous electric field", V: Proceedings of the COMSOL Conference Budapest 2008, November 24, 2008, , Budapest, InstantWeb, 2008, str. 13-16. [COBISS.SI-ID 6795860]
 • Borut Drnovšek, Dejan Križaj, "Načrtovanje elektromagnetnega sprožnika s pomočjo numerične simulacije", Elektrotehniški vestnik, letn. 74, št. 5, str. 273-278, 2007. [COBISS.SI-ID 6284628]
 • Borut Drnovšek, Numerična simulacija magnetnega polja in sil dvokotvenega elektromagnetnega sprožilnika selektivnega inštalacijskega odklopnika : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Drnovšek], 2005. [COBISS.SI-ID 5015892]
 • Dejan Križaj, Janja Jan, Vojko Valenčič, "Numerical computation of impedances of a human tooth for estimation of the root canal length", IEEE trans. biomed. eng., vol. 49, no. 7, str. 746-748, July 2002. [COBISS.SI-ID 3189332],
 • Dejan Križaj, Janja Jan, Vojko Valenčič, "Numerical simulation of AC current flow through the human tooth and calculation of electrical impedance", V: Advanced school and workshop on Mathematical and Computational Modeling of Biological Systems, IST, Lisbon, June 17-21, 2002, , [S. l., s. n.], 2002, 2 str. [COBISS.SI-ID 3023188]
 • Slavko Amon, Branko Ferk, Danilo Vrtačnik, Drago Resnik, Dejan Križaj, Saša Sokolić, "2D numerical modeling of SiGe structures", V: Proceedings, 9th Mediterranean Electrotechnical Conference, May 18-20, 1998, Tel-Aviv, Israel, New York, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 1998, vol. 1, str. 326-329. [COBISS.SI-ID 981588
 • Tomaž Slivnik, Gabrijel Tomšič, Dejan Križaj, Numerična in računalniška matematika. Del 8, Reševanje nelinearnih PDE s pomočjo multigrid metod, (Matematika, št. 288), Ljubljana, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, 1991. [COBISS.SI-ID 8325977]
 • Dejan Križaj, Slavko Amon, "Two-dimensional modeling of reverse biased PN structures", Inf. MIDEM, 20, 4, str. 189-192. [COBISS.SI-ID 20695810]
 • Dejan Križaj, Slavko Amon, Uroš Aljančič, "Modeliranje prebojnih lastnosti planarnih struktur", Elektrotehniški vestnik, letn. 57, št. 5, str. 314-320, 1990. [COBISS.SI-ID 21188354
 • Dejan Križaj, Dejan Reichmann, Slavko Amon, "Multigrid method for reverse biased semiconductor simulation in two dimensions", V: Miel 90 : proceedings, , Ljubljana, Midem, 1990, str. 137-141. [COBISS.SI-ID 6668628]
 • Vera Gradišnik, Dejan Križaj, "Numerical modelling and design of Ge IR photodiode", V: Proceedings, N. Stojadinović, ur., Oxford, Elsevier, Ljubljana, MIDEM, 1989, vol. 1, str. [491]-495. [COBISS.SI-ID 6669396]

 PEDAGOGOŠKI (PEDAGOGIC)

 • Iztok Humar, Edi Bulić, Dejan Križaj, Anton R. Sinigoj, Laboratorijske vaje iz OE II : študijsko leto 2013/2014, 1. izd., Ljubljana, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko, 2014. [COBISS.SI-ID 269998848]
 • Martin Cimerman, Zumret Topčagić, Luka Golinar, Žiga Rojec, Katja Suvajac, Peter Miklavčič, Miha Mencin, Robert Pavlovič, Sebastijan Mrak, Dora Domajnko, Marko Meža, Urban Burnik, Črt Valentinčič, Aleksander Sadikov, Janez Zaletelj, Dejan Križaj, "Laboratorijski merilni sistem na osnovi naprave Red Pitaya", V: Zbornik triindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2014, 22. - 24. september 2014, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., 23), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2014, zv. B, str. 215. [COBISS.SI-ID 10776404]
 • Iztok Humar, Edi Bulić, Dejan Križaj, Peter Kokelj, Anton R. Sinigoj, Laboratory experiments : fundamentals of electrical engineering II : year: 2013/2014 : workbook for visiting students (in English), 1st year/2nd semester, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2014. [COBISS.SI-ID 10529364]
 • Dejan Križaj, Marko Jankovec, "Helmholtz pair as an environment for teaching basic properties of magnetic field by combining multimedia and real experiments", V: Book abstracts : 18th edition of the MPTL, 18th International Conference on Multimedia in Physics Teaching and Learning, September 11-13, 2013, Madrid, Sebastián Dormido, ur., Luis De la Torre, ur., [S. l.], UNED, [2013], str. 25-26. [COBISS.SI-ID 10145108]
 • Iztok Humar, Edi Bulić, Dejan Križaj, Peter Kokelj, Anton R. Sinigoj, Laboratorijske vaje iz OE II : študijsko leto 2012/2013, 1. izd., Ljubljana, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko, 2013. [COBISS.SI-ID 265041664]
 • Dejan Križaj, Matevž Polenšek, Marko Jankovec, "Helmholtzov par kot okolje za spoznavanje osnovnih lastnosti magnetnega polja ob uporabi računalniško podprtega merilnega okolja", V: Zbornik enaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2012, 17.-19. september 2012, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2012, zv. B, str. 269-272. [COBISS.SI-ID 9396564]
 • Dejan Križaj, Osnove elektrotehnike II, Magnetika, 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012. [COBISS.SI-ID 264929024]
 • Zumret Topčagić, Špela Vidrih, Jernej Sorta, "Safety system with a safety glove", Elektrotehniški vestnik, vol. 78, no. 5, str. 312-313, 2011. [COBISS.SI-ID 8894548].
 • Zumret Topčagić, Špela Vidrih, Jernej Sorta, "Varnostni sistem z varnostno rokavico", Elektrotehniški vestnik, letn. 78, št. 5, str. 312-313, 2011. [COBISS.SI-ID 8894292], [SNIP]
 • Dejan Križaj, "Holistic approach to teaching electrical engineering? : personal view", V: MPTL 14, MPTL 14, International Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learnig, 23-25 September 2009, University of Udine, Italy, Bologna, Società Italiana di Fisica, 2010, str. 1-7. [COBISS.SI-ID 7866196]
 • Dejan Križaj, Borut Likar, "Student innovation day in a museum", V: KidsInnscience : collection ob inovative practices : first draft : Third Meeting, Rome, 20th - 23rd June 2010, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale, Michela Mayer, ur., Eugenio Torracca, ur., Roma, Università degli Studi "Roma Tre", 2010, str. 82-84. [COBISS.SI-ID 3936983]
 • Dejan Križaj, "Holistic approach to teaching electrical engineering? : personal view", V: Europhysics conference abstract booklet, MPTL 14, International Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learnig, 23-25 September 2009, University of Udine, Italy, Udine, University of Udine, 2009, str. 62. [COBISS.SI-ID 7327060]
 • Dejan Križaj, Osnove elektrotehnike I : elektrostatika, Ljubljana, [D. Križaj], 2009, http://lbm.fe.uni-lj.si/oe/OE1/OE1_elektrostatika_2009.pdf. [COBISS.SI-ID 7556180]
 • Dejan Križaj, Osnove elektrotehnike I : enosmerna vezja, Ljubljana, [D. Križaj], 2009, http://lbm.fe.uni-lj.si/oe/OE1/OE1_vezja_2009.pdf. [COBISS.SI-ID 7556692]
 • Dejan Križaj, "Memristor - četrti element električnih vezij?", Življ. teh., letn. 59, št. 6, str. 70-73, jun. 2008. [COBISS.SI-ID 6530388]
 • Ciril Močnik, Dejan Križaj, "Načrtovanje prenosnega merilnega sistema za merjenje pospeškov", Inf. MIDEM, letn. 38, št. 2, str. 89-93, jun. 2008. [COBISS.SI-ID 6929236]
 • Dejan Križaj, "Razlaga električnih pojavov, ki vodijo k nevarnostim elektrostatičnih razelektritev", V: Nevarnosti elektrostatike : osnovni pojmi, praktični varnostni ukrepi za preprečevanje neželenih in nevarnih pojavov v industriji, obrti, transportu in drugih gospodarskih okoljih ter pravilna izbira strojev, naprav in druge delovne opreme - skladno s standardom SIST-TP CLC/TR 50404, (Delo + varnost, 143), Ivan Božič, ur., et al, Ljubljana, ZVD - Zavod za varstvo pri delu, 2008, str. 15-32. [COBISS.SI-ID 6794580]
 • Dejan Križaj, Osnove elektrotehnike 2 : magnetostatika, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za bioelektromagnetiko, 2007, http://lbm.fe.uni-lj.si/oe/OE2/OE2_magnetostatika_2007.pdf. [COBISS.SI-ID 5939540]
 • Dejan Križaj, Osnove elektrotehnike II : izmenični signali, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za bioelektromagnetiko, 2007, http://lbm.fe.uni-lj.si/oe/OE2/OE2_Izmenicni_Signali_2007.pdf. [COBISS.SI-ID 5939284]
 • Dejan Križaj, Samo Penič, Drago Tacar, Borut Drnovšek, "Poučevanje osnov elektrotehnike s hkratnim prikazom realnih eksperimentov in numerične simulacije", V: Zbornik petnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2006, 25. - 27. september 2006, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2006, zv. B, str. 365-368. [COBISS.SI-ID 5746004]
 • Samo Penič, Dejan Križaj, "Razvoj mikrokrmilniškega razvojnega sistema in primer uporabe za avtomatsko skeniranje magnetnega polja", V: Zbornik petnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2006, 25. - 27. september 2006, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2006, zv. B, str. 357-360. [COBISS.SI-ID 5746260]
 • Dejan Križaj, Samo Penič, Drago Tacar, Borut Drnovšek, "Teaching electrical engineering through demonstration of real devices and computer modeling : electromagnetic gun and a miniature circuit braker", V: Proceedings of the 3rd International Conference on Hands-on Science : science education and sustainable development : September 4-9, 2006, Universidade do Minho, Braga, Portugal, , Braga, Universidade do Minho, cop. 2006, str. 469-473. [COBISS.SI-ID 5561684]
 •  Dejan Križaj, "Particle-particle simulation of electrostatic induction with Jacob", V: MPTL 9, 9th Workshop on Multimedia in Physics, Teaching and Learning, Karl-Franzens-Universität Graz, 9-11 September 2004, [S. l., s. n.], 2004, str. [1-4]. [COBISS.SI-ID 4349780]
 • Dejan Križaj, Dragan Simeonov, "Understanding real experiments in electricity by computer based simulation of electrical forces between charged particles", V: HSci 2004 : Proceedings of the 1st International Conference on Hands on Science "Teaching and learning in the XXI Century", 5th-9th July 2004, Ljubljana, Slovenia, Saša Divjak, ur., Ljubljana, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2004, str. 87-91. [COBISS.SI-ID 4258900]
 • Samo Penič, Dejan Križaj, "Uporaba numerične integracije za določevanje magnetnega polja permanentnega magneta", V: Zbornik trinajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference ERK 2004, 27. - 29. september 2004, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2004?], zv. B, str. 269-272. [COBISS.SI-ID 5747028]
 • Dejan Križaj, "Uporaba naprav za zmanjševanje sevanja telefonov GSM", Življ. teh., letn. 54, št. 5, str. 62-64, maj 2003. [COBISS.SI-ID 3512404]
 • Dejan Križaj, "E-papir", Življ. teh., letn. 53, št. 6, str. 57-60, jun. 2002. [COBISS.SI-ID 7658038]
 • Marko Škala, Samoel Malnarič, Dejan Križaj, Jože Rožman, Vojko Valenčič, Jože Furlan, "Električno polje v metaliziranem folijskem kondenzatorju", V: Zbornik osme Elektrotehniške in računalniške konference ERK '99, 23. - 25. september 1999, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 1999, zv. A, str. 99-102. [COBISS.SI-ID 1595988]

 

 

BIOELEKTROMAGNETIKA (BIOELECTROMAGNETICS)

 • Žiga Laznik, Dejan Križaj, Stanislav Trdan, "The effectiveness of electrified fencing using copper electrodes for slug (Airon spp.) control with direct electric current and voltage", Span. j. agric. res., vol. 9, no. 3, str. 894-900, 2011. [COBISS.SI-ID 6781817]
 • Ivan Čuk, Samo Penič, Matej Supej, Dejan Križaj, "Towards a smart springboard (case study)", Science of gymnastics journal, vol. 3, issue 3, str. 29-42, 2011, http://www.fsp.uni-lj.si/cvus/zaloznistvo/science_of_gymnastics/zadnja_stevilka/. [COBISS.SI-ID 4105137], [SNIP]
 • Boštjan Šimunič, Dejan Križaj, Marco Narici, Rado Pišot, "Twitch parameters in transversal and longitudinal biceps brachii response", Ann. Kin. (Koper, Tisk. izd.), vol. 1, no. 1, str. 61-80, 2010. [COBISS.SI-ID 1024305492]
 • Janja Jan, Dejan Križaj, "Working lenght determination with the impedance ratio method for permanent and deciduous teeth", V: Book of abstracts : endodontics based on evidece, First International Renal Pathology Conference, A Coruña, 9-12 June 2010, [Athens, International Federation of Endodontic Association, 2010], str. 141. [COBISS.SI-ID 27524313]
 • Janja Jan, Dejan Križaj, "Accuracy of root canal length determination with the impedance ratio method", Int. endod. j. (Print), letn. 42, str. 819-826, 2009, doi: 10.1111/j.1365-2591.2009.01589.x. [COBISS.SI-ID 25834969]
 • Tomaž Žagar, Dejan Križaj, "Multivariate analysis of electrical impedance spectra for relaxed and contracted skeletal muscle", Physiol. meas. (Print), vol. 29, no. 6, str. S365-S372, Jun. 2008. [COBISS.SI-ID 6530132].
 • Dejan Križaj, Boštjan Šimunič, Tomaž Žagar, "Short-term repeatability of parameters extracted from radial displacement of muscle belly", Journal of electromyography and kinesiology, vol. 18, iss. 4, str. 645-651, Aug. 2008, doi: 10.1016/j.jelekin.2007.01.008. [COBISS.SI-ID 1239251],
 • Janja Jan, Igor Vatovec, Dejan Križaj, "Accuracy of root canal lenght determination with the impedance ratio method", Int. endod. j. (Print), letn. 40, str. 992, 2007. [COBISS.SI-ID 24028633]
 • Janja Jan, Dejan Križaj, "Apeks lokator v naši vsakdanji praksi", V: Zbornik, 12. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Bled 13. in 14. april 2007, [Ljubljana, Sekcija za zobne bolezni in endodontijo SZD, 2007]. [COBISS.SI-ID 24032729]
 • Klemen Grabljevec, Dejan Križaj, Milan Gregorič, "Change in time parameters of contraction in spastic biceps muscle after botulinum toxin application with tensiomyography method (TMG)", V: ISPRM : abstracts, 4th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine: abstracts, June 10-14, 2007, Seoul, Korea, Seoul, Organizing committee of ISPRM, 2007, str. 426. [COBISS.SI-ID 729705]
 • Klemen Grabljevec, Dejan Križaj, Milan Gregorič, "Detecting contractile parameters of spastic muscles with tensiomyography method (TMG)", V: ISPRM : abstracts, 4th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine: abstracts, June 10-14, 2007, Seoul, Korea, Seoul, Organizing committee of ISPRM, 2007, str. 76. [COBISS.SI-ID 728937]
 • Dejan Križaj, Janja Jan, Tomaž Žagar, "Determination of the root canal lenght using impedance ratio method", V: 11th Mediterranean Conference on Medical and Biological Enginering and Computing 2007 : [also] MEDICON 2007, 26-30 June, 2007, Ljubljana, Slovenia, (IFMBE proceedings, vol. 16), Tomaž Jarm, ur., Peter Kramar, ur., Anže Županič, ur., New York, Springer, International Federation for Medical and Biological Engineering, 2007, str. 703-706. [COBISS.SI-ID 6047060]
 • Dejan Križaj, Klemen Grabljevec, Boštjan Šimunič, "Evaluation of muscle dynamic response measured before and after treatment of spastic muscle with a BTX-A : a case study", V: Conference programme & book of abstracts, 11th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing - Medicon 2007, Ljubljana, June 26-30, 2007, Peter Kramar, ur., et al, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2007, str. 194. [COBISS.SI-ID 740713]
 • Dejan Križaj, Klemen Grabljevec, Boštjan Šimunič, "Evaluation of muscle dynamic response measured before and after treatment of spastic muscle with a BTX-A : a case study", V: 11th Mediterranean Conference on Medical and Biological Enginering and Computing 2007 : [also] MEDICON 2007, 26-30 June, 2007, Ljubljana, Slovenia, (IFMBE proceedings, vol. 16), Tomaž Jarm, ur., Peter Kramar, ur., Anže Županič, ur., New York, Springer, International Federation for Medical and Biological Engineering, 2007, str. 393-396. [COBISS.SI-ID 736617]
 • Jakob Oblak, Dejan Križaj, Slavko Amon, Alenka Maček Lebar, Damijan Miklavčič, "Feasibility study for cell electroporation detection and separation by means of dielectrophoresis", Bioelectrochemistry, vol. 71, no. 2, str. 164-171, 2007. [COBISS.SI-ID 6154068].
 • Jakob Oblak, Dejan Križaj, Slavko Amon, Alenka Maček Lebar, Damijan Miklavčič, "Separation of electroporated and non-electroporated cells by means of dielectrophoresis", V: Conference programme & book of abstracts, 11th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing - Medicon 2007, Ljubljana, June 26-30, 2007, Peter Kramar, ur., et al, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2007, str. 212. [COBISS.SI-ID 23496921]
 • Jakob Oblak, Dejan Križaj, Slavko Amon, Alenka Maček Lebar, Damijan Miklavčič, "Separation of electroporated and non-electroporated cells by means of dielectrophoresis", V: Conference programme & book of abstracts, 11th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing - Medicon 2007, Ljubljana, June 26-30, 2007, Peter Kramar, ur., et al, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2007, str. 212. [COBISS.SI-ID 23496921]
 • Darko Lombardo, Dejan Križaj, Drago Resnik, Slavko Amon, Maša Kandušer, Damijan Miklavčič, Aleš Iglič, Veronika Kralj-Iglič, "Setup for observing and understanding the dielectrophoresis phenomena", V: Proceedings, 41th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Green electronics, September, 14. - September 16. 2005, Ribno, Slovenia, Barbara Malič, ur., Darko Belavič, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2005, str. 351-356. [COBISS.SI-ID 4924756]
 • Tomaž Žagar, Dejan Križaj, "Validation of an accelerometer for determination of muscle belly radial displacement", Med. biol. eng. comput., vol. 43, no. 1, str. 78-84, 2005. [COBISS.SI-ID 4605780]
 • Darko Lombardo, Analiza, načrtovanje in izdelava elektrodnih struktur za manipulacijo mikronskih delcev z dielektroforezo : diplomska delo, Ljubljana, [D. Lombardo], 2004. [COBISS.SI-ID 4370516]
 • Tomaž Žagar, Dejan Križaj, "Application of an accelerometer for measurement of muscle belly radial displacement", V: Medicon and health telematics 2004 : health in the information society : proceedings of the International Federation for Medical and Biological Engineering, (IFMBE proceedings, vol. 6, 2004), , Naples, Ischia, AIIMB & IFMBE, cop. 2004, str. [1-3]. [COBISS.SI-ID 4321108]
 • Rado Pišot, Srdjan Djordjević, Katarina Kerševan, Boštjan Šimunič, Sergej Rozman, Urban Praprotnik, Jerneja Perc, Igor Žerjal, Jernej Završnik, Dejan Križaj, "Changes in biomechanical properties of children's skeletal muscles in two-years time", V: 9th Annual Congress of the European College of Sport Science, July 3-6, 2004, Clermont-Ferrand, France : Book of abstracts - long version, Emmanuel van Praagh, ur., [S. l., s. n., 2004], 1 str. PDF. [COBISS.SI-ID 911827]
 • Rado Pišot, Srdjan Djordjević, Katarina Kerševan, Boštjan Šimunič, Sergej Rozman, Urban Praprotnik, Jerneja Perc, Igor Žerjal, Jernej Završnik, Dejan Križaj, "Changes in biomechanical properties of children's skeletal muscles in two-years time", V: Book of abstracts, 9th Annual Congress [of the] European College of Sport Science, July 3-6, 2004, Clermont-Ferrand, France, Emmanuel van Praagh, ur., [S. l., s. n., 2004], str. 350. [COBISS.SI-ID 911571]
 • Klemen Grabljevec, Boštjan Šimunič, Katarina Kerševan, Dejan Križaj, Milan Gregorič, "Detecting contractile parameters of spastic muscles with tensiomyography (TMG)", V: Spasticity evidence based measurement and treatment, Centre for Life, Newcastle upon Tyne, 9th to 11th December, 2004 : abstracts, , [S.l., s.n., 2004], str. 122-123. [COBISS.SI-ID 587881]
 • Klemen Grabljevec, Boštjan Šimunič, Katarina Kerševan, Dejan Križaj, Viktorija Košorok, Milan Gregorič, "Detection of contractile properties of chronically spastic muscles in subjects after traumatic brain injury with Tensiomyographic (TMG) method", V: Proceedings of the 8th Congress of European Federation for Research in Rehabilitation, Ljubljana, Slovenia, 13-17 June 2004, (International journal of rehabilitation research, vol. 27, suppl. 1), Črt Marinček, ur., Helena Burger, ur., London, Lippincott Williams & Wilkins, 2004, str. 132-133. [COBISS.SI-ID 526441
 • Klemen Grabljevec, Boštjan Šimunič, Katarina Kerševan, Dejan Križaj, Viktorija Košorok, Milan Gregorič, "Detection of contractile properties of chronically spastic muscles in subjects after traumatic brain injury with Tensiomyography (TMG) method", V: Rehabilitation sciences in the new millenium challenge for multidisciplinary research : collection of works presented at the 8th Congress of European Federation for Research in Rehabilitation, Ljubljana, Slovenia, June 13-17, 2004, Črt Marinček, ur., Helena Burger, ur., Bologna, Medimond International Proceedings, 2004, str. 139-143. [COBISS.SI-ID 518249]
 • Dejan Križaj, Boštjan Šimunič, Katarina Kerševan, Tomaž Žagar, "Maximal radial muscle belly displacement vs maximal torque at varying elbow angle", V: Medicon and health telematics 2004 : health in the information society : proceedings of the International Federation for Medical and Biological Engineering, (IFMBE proceedings, vol. 6, 2004), , Naples, Ischia, AIIMB & IFMBE, cop. 2004, str. [1-3]. [COBISS.SI-ID 4320852]
 • Tomaž Žagar, Dejan Križaj, "Merjenje dinamičnega odziva skeletne mišice z merilnikom pospeška", V: Zbornik trinajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference ERK 2004, 27. - 29. september 2004, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2004?], zv. B, str. 233-235. [COBISS.SI-ID 5746772]
 • Boštjan Šimunič, Katarina Kerševan, Tomaž Žagar, Klemen Grabljevec, Milan Gregorič, Dejan Križaj, "Tensiomyographic measurement of spastic muscle's contractile properties", V: Proceedings of the 8th Congress of European Federation for Research in Rehabilitation, Ljubljana, Slovenia, 13-17 June 2004, (International journal of rehabilitation research, vol. 27, suppl. 1), Črt Marinček, ur., Helena Burger, ur., London, Lippincott Williams & Wilkins, 2004, str. 131-132. [COBISS.SI-ID 525929]
 • Dejan Križaj, Vojko Valenčič, "AC current conduction in biological tissues", J. Tech. Phys., vol. 43, no. 4, str. 421-426, 2002. [COBISS.SI-ID 3474004]
 • Dejan Križaj, Janja Jan, Vojko Valenčič, "Električni modeli prevajanja toka skozi človeški zob", V: Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. B, str. 353-356. [COBISS.SI-ID 3205460]
 • Edi Bulić, Anton R. Sinigoj, Dejan Križaj, "Možnosti določanja Coulombove sile na dielektrično telo v elektrostatičnem polju", V: Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. A, str. 409-412. [COBISS.SI-ID 3811412]
 • Dejan Križaj, Jaka Švajger, Janja Jan, Vojko Valenčič, "Analysis of AC current conduction through the human tooth", V: Proceedings including program, 3rd International Conference on Bioelectromagnetism and 1st Slovenian-Croatian Meeting on Biomedical Engineering, 8-12 October 2000, Bled - Slovenia, Tomaž Jarm, ur., Tadej Kotnik, ur., Damijan Miklavčič, ur., Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, 2000, str. 125-126. [COBISS.SI-ID 1974356]

 

 

MIKROSTRUKTURE, POLPREVODNIKI, NANODELCI (MICROSTRUCTURES, SEMICONDUCTORS, NANOPARTICLES)

 • Borut Pečar, Danilo Vrtačnik, Dejan Križaj, Drago Resnik, Tine Dolžan, Matej Možek, Slavko Amon, "Crucial design parameters in mono-actuator-peristaltic (MAP) micropumps", V: Conference 2014, proceedings, 50th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials, October 8 - October 10, 2014, Ljubljana, Slovenia, Marko Topič, ur., Polona Šorli, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2014, str. 121-126. [COBISS.SI-ID 10807380]
 • Borut Pečar, Danilo Vrtačnik, Drago Resnik, Matej Možek, Tine Dolžan, Robert Brajkovič, Dejan Križaj, "Micropump operation at various driving signals : numerical simulation and experimental verification", Microsyst. technol., vol. , no. , str. 1-6, 2014, http://download.springer.com/static/pdf/369/art%253A10.1007%252Fs00542-014-2309-2. pdf?auth66=1412760081_93080801cd824e901211b68b7f474a1c&ext=.pdf,
 • Borut Pečar, Dejan Križaj, Danilo Vrtačnik, Drago Resnik, Tine Dolžan, Matej Možek, "Piezoelectric peristaltic micropump with a single actuator", J. micromechanics microengineering (Print), vol. 24, no. 10, str. 1-9, Oct. 2014.
 • Borut Pečar, Dejan Križaj, Danilo Vrtačnik, Drago Resnik, Matej Možek, Uroš Aljančič, Tine Dolžan, Slavko Amon, "Numerical simulation of SMTP piezoelectric micropump operation", V: Proceedings, 48th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials & theWorkshop on Ceramic Microsystems, September 19 - September 21, 2012, Otočec, Slovenia, Darko Belavič, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2012, str. 189-192. [COBISS.SI-ID 9419092]
 • Petra Jenuš, Darja Lisjak, Alenka Mertelj, Dejan Križaj, Drago Kovačič, "Influence of an applied magnetic field on the magnetic nanoparticles assembly", V: Book of abstracts, NANOAPP - 1. International Scientific Conference on Nanomaterials & Applications = NANOAPP - 1. Mednarodna znanstvena konferenca Nanomateriali & aplikacije, Portorož, Slovenia, September 22-26, 2013, Aleksandra Lobnik, ur., Andreja Gutmaher, ur., Maribor, IOS - Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, 2013. [COBISS.SI-ID 27082279]
 • Borut Pečar, Dejan Križaj, Danilo Vrtačnik, Drago Resnik, Matej Možek, Uroš Aljančič, Tine Dolžan, Slavko Amon, "Influence of an excitation signal waveform on micropump operation - numerical simulation analysis", V: Proceedings, 49th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials & theWorkshop on Digital Electronic Systems, September 25 - September 27, 2013, Kranjska Gora, Slovenia, Andrej Žemva, ur., Polona Šorli, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2013, str. 145-150. [COBISS.SI-ID 10184020]
 • Borut Pečar, Danilo Vrtačnik, Drago Resnik, Matej Možek, Uroš Aljančič, Tine Dolžan, Slavko Amon, Dejan Križaj, "A strip-type microthrottle pump : modeling, design and fabrication", Sensors, vol. 13, no. 3, str. 3092-3108, 2013, http://www.mdpi.com/1424-8220/13/3/3092/pdf, doi: 10.3390/s130303092. [COBISS.SI-ID 9729620].
 • Dejan Križaj, Ivan Iskra, Maja Remškar, "(Quasi 3D) numerical simulation of operation of a capacitive type nanoparticle counter", J. electrost., vol. 69, no. 6, str. 533-539, Dec. 2011, doi: 10.1016/j.elstat.2011.07.003. [COBISS.SI-ID 24979751].
 • Dejan Križaj, Ivan Iskra, Maja Remškar, "Numerical modeling of a capacitive type detector of airborne nanoparticles", V: IFMBE proceedings, (IFMBE proceedings, vol. 37), 5th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, 14-18 September 2011, Budapest, Hungary, Ákos Jobbágy, ur., Berlin, Heidelberg, New York, Springer, cop. 2011, str. 1303-1306. [COBISS.SI-ID 8668756].
 • Dejan Križaj, Ivan Iskra, Maja Remškar, "Analysis of operation of a nanoparticle counter using numerical simulation", V: Proceedings, Denis Đonlagić, ur., Iztok Šorli, ur., Polona Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2010, str. 257-259. [COBISS.SI-ID 7934548]
 • 49. Ivan Iskra, Andrej Detela, Marko Viršek, Vincenc Nemanič, Dejan Križaj, Damjan Golob, Johannes Teun van Elteren, Maja Remškar, "Capacitive-type counter of nanoparticles in air", Appl. phys. lett., vol. 96, no. 9, str. 093504-1-093504-3, 2010. [COBISS.SI-ID 23475495], [JCR, SNIP, WoS do 15. 2. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 21. 10. 2014: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, normirano št. čistih citatov (NC): 1]
 • Ivan Iskra, Maja Remškar, Dejan Križaj, "Is it possible to detect a single nanoparticle with a simple capacitive-type sensor?", V: Fine particles in combustion and their health effects, IAC 2010 Satellite Workshop, International Aerosol Conference, August 29 - September 3, 2010, Kuopio, Finland, Kuopio, University of Eastern Finland, 2010. [COBISS.SI-ID 24020519]
 • Ivan Iskra, Maja Remškar, Dejan Križaj, "Numerical simulation of capatitive-type sensor for detection of nanoparticles in aerosol", V: Book of abstracts : SLONANO 2010, 20-22 October 2010, Ljubljana, Slovenia, Dragan Mihailović, ur., et al, Ljubljana, National Institute of Chemistry, 2010, str. 101. [COBISS.SI-ID 24406311]
 • Ivan Iskra, Maja Remškar, Dejan Križaj, "Numerical simulations of capacitive-type sensor for detection of nanoparticles in aerosol", V: IAC 2010, International Aerosol Confence, August 29-September 3, Helsinki, Finland, [Helsinki], Finnish association for aerosol research, 2010. [COBISS.SI-ID 24027431]
 • Ivan Iskra, Marko Viršek, Damjan Golob, Andrej Detela, Erik Malgaj, Janja Turšič, J. T. van Elteren, Dejan Križaj, Maja Remškar, "Detection of nanoparticles in air", V: Hot nano topics 2008 : incorporating SLONANO 2008, 3 overlapping workshops on current hot subjects in nanoscience, 23-30 May, Portorož, Slovenia : abstract book, Dragan Mihailović, ur., et al, Ljubljana, [s. n.], 2008, str. 283. [COBISS.SI-ID 21883687]
 • Borut Pečar, Dejan Križaj, "Impedance spectroscopy of suspensions with parafine mikrocapsules with a dedicated measuring cell", V: Bioencapsulation sciences to applications, , Ljubljana, University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Enginnering, 2008, str. P-34. [COBISS.SI-ID 6472020]
 • Jakob Oblak, Dejan Križaj, Slavko Amon, Alenka Maček Lebar, Damijan Miklavčič, "Feasibility study for cell electroporation detection and separation by means of dielectrophoresis", Bioelectrochemistry, vol. 71, no. 2, str. 164-171, 2007. [COBISS.SI-ID 6154068].
 • Jakob Oblak, Dejan Križaj, Slavko Amon, Alenka Maček Lebar, Damijan Miklavčič, "Separation of electroporated and non-electroporated cells by means of dielectrophoresis", V: Conference programme & book of abstracts, 11th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing - Medicon 2007, Ljubljana, June 26-30, 2007, Peter Kramar, ur., et al, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2007, str. 212. [COBISS.SI-ID 23496921]
 • Darko Lombardo, Danilo Vrtačnik, Dejan Križaj, "Microstructures for manipulation of micro and submicron particles using dielectrophoresis", V: Proceedings, 40th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Non-ionizing Electromagnetic Fields from Overvoltage, Overcurrent and Electrostatic Discharge Protection to Bioeffects, September 29. - October 01. 2004, Maribor, Slovenia, Janez Trontelj, ur., Bruno Cvikl, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2004, str. 163-168. [COBISS.SI-ID 4357716]
 • Dejan Križaj, Janja Jan, Vojko Valenčič, "Modeling AC current conduction through a human tooth", Bioelectromagnetics, vol. 25, no. 3, str. 185-195, April 2004. [COBISS.SI-ID 4098132].
 • Tadej Mali, Vladimir Cindro, Marko Mikuž, Dejan Križaj, Danilo Vrtačnik, Urban Zdešar, "Characterization of an X-ray imaging setup for digital mammography based on a silicon microstrip detector", V: IWDM 2000, 5th International Workshop on Digital Mammography : proceedings of the Workshop, June 11-14, 2000, Toronto, Canada, Martin J. Yaffe, ur., Madison, Medical Physics, 2001, str. 89-94. [COBISS.SI-ID 16084263]
 • Danilo Vrtačnik, Dejan Križaj, Tadej Mali, B. Čašar, Drago Resnik, Uroš Aljančič, Matej Možek, Slavko Amon, "Influence of radiation on characteristics of FOXFET biased silicon microstrip detector", V: Proceedings, 37th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Optoelectronic Devices and Applications, October 10. - 12. 2001, Bohinj, Slovenia, Franc Smole, ur., Marko Topič, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2001, str. 117-122. [COBISS.SI-ID 18206937]
 • Danilo Vrtačnik, Dejan Križaj, Tadej Mali, Božidar Casar, Drago Resnik, Uroš Aljančič, Matej Možek, Slavko Amon, "Influence of radiation on characteristics of FOXFET biased silicon microstrip detector", V: Proceedings, 36th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Analytical Methods in Microelectronics and Electronic Materials, October 18. - 20. 2000, Postojna, Slovenia, Marko Hrovat, ur., Marija Kosec, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2000, str. 117-122. [COBISS.SI-ID 1992788] .
 • Slavko Amon, Danilo Vrtačnik, Drago Resnik, Matej Možek, Uroš Aljančič, Dejan Križaj, Matjaž Cvar, "Investigation of nonlinear response of PTAT sensors based on JFETs", V: Proceedings, 36th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on Analytical Methods in Microelectronics and Electronic Materials, October 18. - 20. 2000, Postojna, Slovenia, Marko Hrovat, ur., Marija Kosec, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2000, str. 139-144. [COBISS.SI-ID 1994068]
 • Dejan Križaj, Slavko Amon, "Numerical analysis of edge effects in side illuminated strip detectors for digital radiology", Nucl. instrum, methods phys res., Sect. A, Accel., vol. 439, str. 451-457, 2000. [COBISS.SI-ID 1771860.
 • Drago Resnik, Dejan Križaj, Danilo Vrtačnik, Slavko Amon, "Process considerations in reducing leakage current of pin radiation detectors", V: Proceedings of the Third International Caracas Conference on Devices, Circuitsand Systems, March 15-17, Canćun, México : ICCDCS 2000, , Canćum, IEEE, 2000. [COBISS.SI-ID 1792852]
 • Slavko Amon, Danilo Vrtačnik, Drago Resnik, Dejan Križaj, Uroš Aljančič, Matej Možek, "PTAT sensors based on SJFETs", V: Information technology and electrotechnology for the Mediterranean countries. Vol. 2, Signal and image processing : proceedings, MEleCon 2000, 10th Mediterranean Electrotechnical Conference, May 29-31, 2000, Cyprus, Constantinos S. Pattichis, ur., Stathis Panis, ur., New York, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 2000, str. 802-805. [COBISS.SI-ID 1860692].
 • Danilo Vrtačnik, Dejan Križaj, Tadej Mali, Drago Resnik, Uroš Aljančič, Slavko Amon, "Side-illuminated 100 [mu]m pitch X-ray detector for digital radiology", Sens. actuators, A, Phys. (Print), vol. A85, nos. 1/3, str. 209-216, 2000. [COBISS.SI-ID 1957460],
 • Dejan Križaj, Danilo Vrtačnik, Drago Resnik, Slavko Amon, "Design of silicon microstrip test detector structures for digital mammography", V: Proceedings, 35th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and Workshop on Microsystems, October 13. - 15. 1999, Ljubljana, Slovenia, Slavko Amon, ur., Lojze Trontelj, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 1999, str. 237-244. [COBISS.SI-ID 1630804]
 • Danilo Vrtačnik, Dejan Križaj, Drago Resnik, Uroš Aljančič, Slavko Amon, "Fabrication and characterization of FOXFET biased microstrip detector", V: Proceedings, 35th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and Workshop on Microsystems, October 13. - 15. 1999, Ljubljana, Slovenia, Slavko Amon, ur., Lojze Trontelj, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 1999, str. 245-250. [COBISS.SI-ID 1631060]
 • Danilo Vrtačnik, Dejan Križaj, Drago Resnik, Slavko Amon, "FOXFET in PIN diode strip detector", V: Africon '99, 5th Africon Conference in Africa, 28 September - 1 October 1999, Cape Town, South Africa, New York, IEEE, cop. 1999, vol. 2, str. 1189-1192. [COBISS.SI-ID 1639508]
 • Danilo Vrtačnik, Drago Resnik, Dejan Križaj, Slavko Amon, "Investigation of silicon ultraviolet photodiode processing via integrated MOS capacitors", V: Ultraviolet atmospheric and space remote sensing: methods and instrumentation II : 22 July 1999, Denver, Colorado, (Proceedings of SPIE, vol. 3818), George R. Carruthers, ur., Kenneth F. Dymond, ur., Bellingham (USA), SPIE, cop. 1999, str. 189-197. [COBISS.SI-ID 1640788],
 • Uroš Aljančič, Dejan Križaj, Drago Resnik, Danilo Vrtačnik, Jože Furlan, "Local formation of porous silicon in humidity sensor processing", V: Proceedings, 35th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and Workshop on Microsystems, October 13. - 15. 1999, Ljubljana, Slovenia, Slavko Amon, ur., Lojze Trontelj, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 1999, str. 263-268. [COBISS.SI-ID 1618516]
 • Tadej Mali, Danilo Vrtačnik, Dejan Križaj, Vladimir Cindro, Marko Mikuž, "New silicon microstrip detector for digital mammography - test and evaluation", V: Proceedings, 35th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and Workshop on Microsystems, October 13. - 15. 1999, Ljubljana, Slovenia, Slavko Amon, ur., Lojze Trontelj, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 1999, str. 251-256. [COBISS.SI-ID 14414631]
 • Slavko Amon, Danilo Vrtačnik, Drago Resnik, Dejan Križaj, Uroš Aljančič, Andrej Levstek, "Self aligned gate JFETs for smart MEMS", V: 1999 International Conference on Modeling and Simulation of Microsystems [also] MSM 99, April 19-21, 1999, San Juan, Puerto Rico, USA, , Boston, Geneva, San Francisco, Computational Publications, cop. 1999, str. 435-438. [COBISS.SI-ID 1575764]
 • Slavko Amon, Danilo Vrtačnik, Drago Resnik, Dejan Križaj, "Self-aligned gate JFET modeling and characterisation", V: Africon '99, 5th Africon Conference in Africa, 28 September - 1 October 1999, Cape Town, South Africa, New York, IEEE, cop. 1999, vol. 2, str. 1163-1166. [COBISS.SI-ID 1823572] .
 • Slavko Amon, Danilo Vrtačnik, Drago Resnik, Dejan Križaj, Uroš Aljančič, Andrej Levstek, "Self-aligned gate JFETs for smart MEMS - modeling, design and fabrication", Journal of modeling and simulation of microsystems, vol. 1, no. 2, str. 105-108, 1999, http://www.cr.org/publications/JMSM/Vol1No2/SAmon.html. [COBISS.SI-ID 2156116]
 • Danilo Vrtačnik, Dejan Križaj, Drago Resnik, Uroš Aljančič, Slavko Amon, "Side-illuminated 100[micro]m pitch X-ray detector for digital radiology", V: EUROSENSORS XIII : proceedings, The 13th European Conference on Solid-State Transducers, The Hague, The Netherlands, September 12-15, 1999, M... Bartek, ur., [S. l.], InetLingua, cop. 1999, str. 907-910. [COBISS.SI-ID 1633364]
 • Dejan Križaj, Danilo Vrtačnik, Slavko Amon, "Configurations of JFET and detector on high-resistivity silicon wafer", V: Proceedings, 34th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials with the Satellite Minisymposium on Semiconductor Radiation Detectors, September 23. - 25. 1998, Rogaška Slatina, Slovenia, Marko Hrovat, ur., Dejan Križaj, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 1998, str. 217-222. [COBISS.SI-ID 1088596]
 • Dejan Križaj, Drago Resnik, Danilo Vrtačnik, Uroš Aljančič, Slavko Amon, Vladimir Cindro, "Design, processing and operation of a large area PIN diode radiation detector", V: Proceedings, 9th Mediterranean Electrotechnical Conference, May 18-20, 1998, Tel-Aviv, Israel, New York, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, cop. 1998, vol. 1, str. 321-325. [COBISS.SI-ID 983124].
 • Dejan Križaj, Drago Resnik, Slavko Amon, Tadej Mali, Vladimir Cindro, "Investigation of efficient termination structure for improved breakdown properties of semiconductor radiation detectors", V: 1997 IEEE Nuclear Science Symposium, November 9 - 15, 1997, Albuquerque, New Mexico, Orhan Nalcioglu, ur., Piscataway, IEEE, cop. 1998, vol. 1, str. 521-524. [COBISS.SI-ID 976980]
 • Dejan Križaj, Drago Resnik, Danilo Vrtačnik, Slavko Amon, Vladimir Cindro, "Investigation of efficient termination structure for improved breakdown properties of semiconductor radiation detectors : presented at 1997 Nuclear Science Symposium & Medical Imaging Conference, Albuquerque, New Mexico, November 9-15, 1997", IEEE trans. nucl. sci., vol. 45, no. 3, str. 379-384, 1998. [COBISS.SI-ID 1081172],
 • Danilo Vrtačnik, Dejan Križaj, Drago Resnik, Uroš Aljančič, Slavko Amon, "Ultraviolet-enhanced sensitivity of silicon photodiode", V: Proceedings, 34th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials with the Satellite Minisymposium on Semiconductor Radiation Detectors, September 23. - 25. 1998, Rogaška Slatina, Slovenia, Marko Hrovat, ur., Dejan Križaj, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 1998, str. 283-288. [COBISS.SI-ID 1089364]
 • Dejan Križaj, Edi Bulić, G. Pignatel, Slavko Amon, "Analysis of PIN diode radiation detector with JFET in source follower configuration", V: MIDEM Conference'97 : proceedings, 33rd International Conference on Microelectronics, Devices and Materials, Gozd Martuljek, Slovenia, September 24-26, 1997, Marija Kosec, ur., Slavko Amon, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM, 1997, str. 359-364. [COBISS.SI-ID 594260]
 • Danilo Vrtačnik, Dejan Križaj, Drago Resnik, Uroš Aljančič, Slavko Amon, "Characterization of oxide and stacked oxide/nitride capacitors integrated on P-I-N diode structure", V: MIDEM Conference'97 : proceedings, 33rd International Conference on Microelectronics, Devices and Materials, Gozd Martuljek, Slovenia, September 24-26, 1997, Marija Kosec, ur., Slavko Amon, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM, 1997, str. 191-196. [COBISS.SI-ID 593236]
 • Corinne Mingues, Dejan Križaj, Georges Charitat, "An efficient junction termination technique: the Biased ring structure", V: Power electronics for sustainable growth : proceedings, , Brussels, EPE Association, 1997, vol. 2, str. 105-109, 1997. [COBISS.SI-ID 820564]
 • Dejan Križaj, Walter Bonvicini, Slavko Amon, "FOXFET structure - device modelling and analysis", Nucl. instrum, methods phys res., Sect. A, Accel., let. 384, str. 482-490, 1997. [COBISS.SI-ID 578132.
 • Drago Resnik, Dejan Križaj, Danilo Vrtačnik, Uroš Aljančič, Slavko Amon, "Impact of process parameters on leakage current of pin detector structures", V: MIDEM Conference'97 : proceedings, 33rd International Conference on Microelectronics, Devices and Materials, Gozd Martuljek, Slovenia, September 24-26, 1997, Marija Kosec, ur., Slavko Amon, ur., Iztok Šorli, ur., Ljubljana, MIDEM, 1997, str. 197-202. [COBISS.SI-ID 592980]
 • Dejan Križaj, Walter Bonvicini, Slavko Amon, "Operation of the FOXFET structure for biasing Si strip detectors : a device modeling approach", Inf. MIDEM, let. 27, št. 1, str. 8-15, 1997. [COBISS.SI-ID 665940.
 • Dejan Križaj, Slavko Amon, Corinne Mingues, Georges Charitat, "Spiral junction termination", IEEE trans. electron devices, vol. 44, no. 11, str. 2002-2010, 1997. [COBISS.SI-ID 665172], [JCR, SNIP, WoS do 15. 11. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 2, Scopus do 12. 4. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 2]
 • Dejan Križaj, Slavko Amon, Jože Furlan, Zaščitna struktura planarnega PN spoja s spiralnim plastnim uporom : patent št. 9500178 : patent je podeljen z odločbo št. 600-178/95-JM-3 z dne 6.1.1997, Ljubljana, Urad RS za intelektualno lastnino, 1997. [COBISS.SI-ID 577620]
 • Terry Athanas, Iztok Šorli, Zlatko Bele, Rudolf Ročak, Dejan Križaj, "Design and characterization of isolated n-LDMOS transistor for HVASIC", V: Proceedings, 24th International Conference on Microelectronics and 32nd Symposium on Devices and Materials, September 25.-27. 1996, Nova Gorica, Iztok Šorli, ur., Slavko Amon, ur., Marija Kosec, ur., Ljubljana, MIDEM, 1996, str. 309-314. [COBISS.SI-ID 1576276]
 • Dejan Križaj, Slavko Amon, Georges Charitat, "Diffused spiral junction termination structure: modeling and realization", V: ISPSD'96 : proceedings, , Piscataway, IEEE, cop. 1996, str. 247-250. [COBISS.SI-ID 580692.
 • Dejan Križaj, Walter Bonvicini, Slavko Amon, "FOXFET structure analysis by device modelling", V: Proceedings, 24th International Conference on Microelectronics and 32nd Symposium on Devices and Materials, September 25.-27. 1996, Nova Gorica, Iztok Šorli, ur., Slavko Amon, ur., Marija Kosec, ur., Ljubljana, MIDEM, 1996, str. 347-352. [COBISS.SI-ID 581716]
 • Dejan Križaj, Georges Charitat, Slavko Amon, "A new analytical model for determination of breakdown voltage of resurf structures", Solid-state electron., let. 39, št. 9, str. 1353-1358, 1996. [COBISS.SI-ID 578644]
 • Dejan Križaj, Slavko Amon, "Analysis of the field-plate structure breakdown voltage in the junction curvature region", V: Proceedings, 23rd International Conference on Microelectronics - MIEL 95 [and] 31st Symposium on Devices and Materials - SD 95, September 27. - September 29.1995,Terme Zreče-Rogla, Slovenia, Iztok Šorli, ur., Brane Kren, ur., Meta Limpel, ur., Ljubljana, MIDEM, 1995, str. 361-366. [COBISS.SI-ID 588628]
 • Dejan Križaj, Breakdown properties of semiconductor planar structures - analysis and optimization : thesis, Ljubljana, [D. Križaj], 1995. [COBISS.SI-ID 57107968]
 • Terry Athanas, Iztok Šorli, Zlatko Bele, Dejan Križaj, "Design and characterization of substrate LDMOS transistor for HVASIC", V: Proceedings, 23rd International Conference on Microelectronics - MIEL 95 [and] 31st Symposium on Devices and Materials - SD 95, September 27. - September 29.1995,Terme Zreče-Rogla, Slovenia, Iztok Šorli, ur., Brane Kren, ur., Meta Limpel, ur., Ljubljana, MIDEM, 1995, str. 367-372. [COBISS.SI-ID 1576788]
 • Dejan Križaj, Slavko Amon, "Analytical optimisation of resurf LDMOS transistor breakdown properties", V: Proceedings, MIEL-SD 94, 22nd International Conference on Microelectronics & 30th Symposium on Devices and Materials, Rogla, Slovenia, September 28-30, 1994, Iztok Šorli, ur., Brane Kren, ur., Marjeta Limpel, ur., Ljubljana, MIDEM, 1994, str. 297-303. [COBISS.SI-ID 97297152]
 • Dejan Križaj, Slavko Amon, "Analytical optimisation on resurf LDMOS transistor breakdown properties", V: Proceedings, MIEL-SD 94, 22nd International Conference on Microelectronics & 30th Symposium on Devices and Materials, Rogla, Slovenia, September 28-30, 1994, Iztok Šorli, ur., Brane Kren, ur., Marjeta Limpel, ur., Ljubljana, MIDEM, 1994, str. 297-304. [COBISS.SI-ID 587860]
 • Dejan Križaj, Slavko Amon, "Breakdown voltage of elliptic PN junctions", V: Fifth European Conference on Power Electronics and Applications. Volume 2, Materials and devices : 13-16 September 1993, (IEE conference publication, no. 377), , London, Institution of Electrical Engineers, cop. 1993, str. 293-296. [COBISS.SI-ID 581204.
 • Saša Sokolić, Dejan Križaj, Slavko Amon, "Lumped series resistance of solar cells as a result of distributed sheet resistance", Solid-state electron., let. 36, št. 4, str. 623-630, 1993. [COBISS.SI-ID 578388]
 • Saša Sokolić, Dejan Križaj, Franc Smole, Slavko Amon, "Quasi 3D modelling of a-Si:H solar cell", V: Proceedings, 20th International Conference on Microelectronics, MIEL 92 [within the] 28th Symposium on Devices and Materials, SD 92, September 30 - October 2, 1992 Portorož, Slovenija, Slavko Amon, ur., Marija Kosec, ur., Ljubljana, MIDEM - Society for Microelectronics, Devices and Materials, 1992, str. 189-194. [COBISS.SI-ID 6670164]
 • Slavko Amon, Dejan Križaj, Saša Sokolić, "Analysis of avalanche breakdown in PN structures", V: Proceedings, 6th Mediterranean Electrotechnical Conference Melecon '91, Ljubljana, Slovenia, 22-24 May 1991, Baldomir Zajc, ur., Franc Solina, ur., New York, IEEE, 1991, vol. 1, str. 87-90. [COBISS.SI-ID 6665556]
 • Dejan Križaj, Modeliranje zaporno polariziranih dvodimenzionalnih PN struktur : magistrska naloga, Ljubljana, [D. Križaj], 1991. [COBISS.SI-ID 1081684]
 • Dejan Križaj, Saša Sokolić, Slavko Amon, "A new approach to field-plate junction termination modeling", V: Proceedings, 6th Mediterranean Electrotechnical Conference Melecon '91, Ljubljana, Slovenia, 22-24 May 1991, Baldomir Zajc, ur., Franc Solina, ur., New York, IEEE, 1991, vol. 1, str. 91-94. [COBISS.SI-ID 6665812]
 • Dejan Križaj, Slavko Amon, "A power structure PN junction termination", V: Proceedings, N. Stojadinović, ur., Oxford, Elsevier, Ljubljana, MIDEM, 1989, vol. 2, str. [677]-681. [COBISS.SI-ID 6669652]

 

BIOIMPEDANCA (BIOIMPEDANCE)

 • Dejan Križaj, Matevž Baloh, Robert Brajkovič, Tomaž Žagar, "Design and development of a portable WiFi enabled BIA device", V: Abstracts, , [S. l., s. n.], 2013, str. 204. [COBISS.SI-ID 9850964]
 • Dejan Križaj, Matevž Baloh, Robert Brajkovič, Tomaž Žagar, "Design and development of a portable WiFi enabled BIA device", V: XV International Conference on Electrical Bio-Impedance (ICEBI) & XIV Conference on Electrical Impedance Tomography (EIT) : 22-25 April 2013, Heilbad Heiligenstadt, Germany, (Journal of physics. Conference series (Online), vol. 434), , Bristol, Institute of Physics Publishing, 2013, str. 1-4, http://iopscience.iop.org/1742-6596/434/1/012060/pdf/1742-6596_434_1_012060.pdf, doi: 10.1088/1742-6596/434/1/012060. [COBISS.SI-ID 9850452],
 • Dejan Križaj, Borut Pečar, "Analysis of impedance measurements of a suspension of microcapsules using a variable length impedance measurement cell", J. electr. bioimped., vol. 3, str. 42-50, 2012, https://www.journals.uio.no/index.php/bioimpedance/article/view/215/463, doi: 10.5617/jeb.215. [COBISS.SI-ID 9460564]
 • Danica Sajko Kunaver, Matevž Kunaver, Janja Jan, Dejan Križaj, "Določanje vpliva deformacije apikalne odprtine na natančnost apeks lokatorja s pomočjo merjenja električne impedance", V: Zbornik enaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2012, 17.-19. september 2012, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2012, zv. B, str. 223-226. [COBISS.SI-ID 9396308]
 • Borut Pečar, Slavko Amon, Matej Možek, Dejan Križaj, "Impedance spectroscopy of suspensions with paraffin microcapsules", V: IFMBE proceedings, (IFMBE proceedings, vol. 37), 5th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, 14-18 September 2011, Budapest, Hungary, Ákos Jobbágy, ur., Berlin, Heidelberg, New York, Springer, cop. 2011, str. 1254-1256. [COBISS.SI-ID 8669012],
 • Janja Jan, Dejan Križaj, "Working lenght] determination with the impedance ratio method for deciduous and immature permanent teeth", Int. endod. j. (Print), vol. 44, iss. 12, str. 1181, 2011, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2591.2011.01914.x/pdf. [COBISS.SI-ID 29563609].
 • Dejan Križaj, "Electrical characterization of suspensions with microcapsules", V: Microcapsule Property Assessment, COST865 Spring Meeting, Luxembourg, April 24-25, 2009, [S. l., s. n.], 2009, str. 109. [COBISS.SI-ID 7059028]
 • Janja Jan, Dejan Križaj, "Measuring Parameters for Working Length Determination with the Impedance Method", J. dent. res., vol. 87, special Issel B, str. [1], 2008, http://iadr.confex.com/iadr/search.epl. [COBISS.SI-ID 25686233].
 • Tomaž Žagar, Dejan Križaj, "Electrical impedance of relaxed and contracted skeletal muscle", V: 11th Mediterranean Conference on Medical and Biological Enginering and Computing 2007 : [also] MEDICON 2007, 26-30 June, 2007, Ljubljana, Slovenia, (IFMBE proceedings, vol. 16), Tomaž Jarm, ur., Peter Kramar, ur., Anže Županič, ur., New York, Springer, International Federation for Medical and Biological Engineering, 2007, str. 711-714. [COBISS.SI-ID 6047316], [Scopus do 16. 4. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 1]
 • Dejan Križaj, Janja Jan, "Električno določanje delovne dolžine koreninskega kanala : osnove delovanja : operating priciples", Zobozdrav. vestn., letn. 62, št. 2/3, str. 67-72, 2007. [COBISS.SI-ID 23455193]
 • Dejan Križaj, Janja Jan, Tomaž Žagar, "Impedance method for determination of the root canal lenght", V: 11th Mediterranean Conference on Medical and Biological Enginering and Computing 2007 : [also] MEDICON 2007, 26-30 June, 2007, Ljubljana, Slovenia, (IFMBE proceedings, vol. 16), Tomaž Jarm, ur., Peter Kramar, ur., Anže Županič, ur., New York, Springer, International Federation for Medical and Biological Engineering, 2007, str. 174-177. [COBISS.SI-ID 6038356]
 • Dejan Križaj, Janja Jan, Tomaž Žagar, "Impedance method for determination of the root canal length", V: Conference programme & book of abstracts, 11th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing - Medicon 2007, Ljubljana, June 26-30, 2007, Peter Kramar, ur., et al, 1. izd., Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2007, str. 211. [COBISS.SI-ID 23495897]
 • Tomaž Žagar, Dejan Križaj, "An instrumentation amplifier as a front-end for a four-electrode bioimpedance measurement", Physiol. meas. (Print), vol. 28, no. 8, str. N57-N65, 2007. [COBISS.SI-ID 6025556]
 • Tomaž Žagar, Razvoj in analiza bioimpedančnih metod za vrednotenje živčnomišičnih okvar : doktorska disertacija, Ljubljana, [T. Žagar], 2007. [COBISS.SI-ID 6340180]
 • Tomaž Žagar, Dejan Križaj, "A simple DAQ-card based bioimpedance measurement system", V: 11th Mediterranean Conference on Medical and Biological Enginering and Computing 2007 : [also] MEDICON 2007, 26-30 June, 2007, Ljubljana, Slovenia, (IFMBE proceedings, vol. 16), Tomaž Jarm, ur., Peter Kramar, ur., Anže Županič, ur., New York, Springer, International Federation for Medical and Biological Engineering, 2007, str. 182-185. [COBISS.SI-ID 6038100]
 • Tomaž Žagar, Dejan Križaj, "Uporaba komercialnih instrumentov za merjenje bioimpedance s štirimi elektrodami", V: Zbornik petnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2006, 25. - 27. september 2006, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2006, zv. B, str. 298-301. [COBISS.SI-ID 5745748]
 • Janja Jan, Dejan Križaj, "Influence of canal wall thickness on electronic working length determination", Int. endod. j. (Print), letn. 38, suppl. 1, str. 9, 2005. [COBISS.SI-ID 20862169]
 • Tomaž Žagar, Dejan Križaj, "Simulation of bioimpedance measurement method on a cross section of a human upper arm", V: EMBEC'05 : proceedings, (IFMBE Proceedings, Vol. 11), European Medical and Biological Engineering Conference, November 20-25, 2005 Prague, Czech Republic, Peter Kneppo, ur., Jiří Hozman, ur., Prague, EMBEC'05 & IFMBE, 2005, [4] str. [COBISS.SI-ID 6037844]
 • Dejan Križaj, Janja Jan, Vojko Valenčič, "Numerical computation of impedances of a human tooth for estimation of the root canal length", IEEE trans. biomed. eng., vol. 49, no. 7, str. 746-748, July 2002. [COBISS.SI-ID 3189332],
 • Dejan Križaj, Janja Jan, Vojko Valenčič, "Numerical simulation of AC current flow through the human tooth and calculation of electrical impedance", V: Advanced school and workshop on Mathematical and Computational Modeling of Biological Systems, IST, Lisbon, June 17-21, 2002, , [S. l., s. n.], 2002, 2 str. [COBISS.SI-ID 3023188]
 • Dejan Križaj, Janja Jan, "Investigation of impedance measurement method for determination of the apical foramen of the human tooth", V: Proceedings of the XI International Confernece on Electrical Bio-Impedance, Sverre Grimnes, ur., Ørjan G. Martinsen, ur., Heidi Bruvoll, ur., Oslo, [s.n.], 2001, str. 91-95. [COBISS.SI-ID 2335828]
 • Dejan Križaj, Jaka Švajger, Janja Jan, Vojko Valenčič, "Investigation of electrical impedance measurement of root canal length of the human tooth using numerical simulation", V: Proceedings, Workshop on Biomedical Information Engineering, 25-27 June, 2000, Işik University, Istanbul - Turkey, Istanbul, Işik University, 2000, str. 123-126. [COBISS.SI-ID 1900628]

 

PATENTI (PATENTS)

 • Borut Pečar, Dejan Križaj, Danilo Vrtačnik, Drago Resnik, Matej Možek, Uroš Aljančič, Tine Dolžan, Slavko Amon, Monoaktuatorska peristaltska mikročrpalka : SI 24161 A 2014-02-28, Ljubljana, Urad RS za intelektualno lastnino, 2014. [COBISS.SI-ID 10460756]
 • Borut Pečar, Dejan Križaj, Danilo Vrtačnik, Drago Resnik, Matej Možek, Uroš Aljančič, Tine Dolžan, Slavko Amon, Piezoelektrična mikrocilindrska črpalka : SI 24234 A, 2014-05-30, Ljubljana, Urad RS za intelektualno lastnino, 2014. [COBISS.SI-ID 10625108]
 • Dejan Križaj, Zumret Topčagić, Špela Vidrih, Varnostna rokavica pri uporabi strojev : SI 23884 A 20130329 : št. prijave 201100361 20110912, Ljubljana, Urad RS za intelektualno lastnino, 2013. [COBISS.SI-ID 9872212].
 • Dejan Križaj, Ivan Čuk, Samo Penič, Gimnastična priprava za skakanje : SI 23260 A 20110729 : št. prijave 201000010 20100119, Ljubljana, Urad RS za intelektualno lastnino, 2011. [COBISS.SI-ID 8668244]
 • Dejan Križaj, Polprevodniški detektor x-žarkov z vpadnim kotom x-žarkov s strani detektorja : patent štev. 9700151 : patent je podeljen z odločbo št. 600-151/97-MT-3 z dne 5. 1. 1999, Ljubljana, Urad RS za intelektualno lastnino, 1999. [COBISS.SI-ID 807252]

 

V MEDIJIH (IN MEDIA)

 • Dejan Križaj, "Potreben in zadosten pogoj : znanost in visoko šolstvo v Sloveniji", Delo (Ljubl.), leto 55, št. 107, 11. maja 2013. [COBISS.SI-ID 9848916]
 • Dejan Križaj, "(Brez)izhodna strategija slovenske znanosti : o favoriziranju velikih znanstvenih skupin", Delo (Ljubl.), leto 52, št. 145, 26. jun. 2010. [COBISS.SI-ID 252534528]
 • Dejan Križaj, "Bomo rudarji ali grobarji, je odvisno od nas samih : zakaj razvojni program ne deluje?", Delo (Ljubl.), leto 51, št. 187, 14. avg. 2009. [COBISS.SI-ID 7223380]
 • Dejan Križaj, "Globalizacija in sebični gen v financiranju razvoja in raziskav", Ampak (Ljubl.), letn. 10, št. 1, str. 38-39, jan. 2009. [COBISS.SI-ID 6953044]
 • Dejan Križaj, Borut Likar, "Obrtnike vabijo k sodelovanju : Laboratorij za bioelektromagnetiko Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani", Obrtnik, letn. 38, št. 6, str. 79-80, jun. 2009. [COBISS.SI-ID 7140180]
 • Dejan Križaj, Razlaga z razlogom : potencial, Ljubljana, Val 202, 14. 2. 2008. [COBISS.SI-ID 6488148]

 

MONOGRAFIJE (BOOKS, CHAPTERS)

 • Borut Likar, Peter Antunovič, Jordan Berginc, Dominik S. Černjak, Jožica Demšar, Peter Fatur, Dejan Križaj, Matjaž Mulej, Vid Pečjak, Sandi Sitar, Denis Trček, Nada Trunk Širca, Uspeti z idejo! : tehnike in metode ustvarjanja, razvoja in trženja idej, Ljubljana, Korona plus, Pospeševalni center za malo gospodarstvo, 2002. [COBISS.SI-ID 120802048] 

 • Borut Likar, Jožica Demšar, Peter Fatur, Dejan Križaj, Vid Pečjak, Sandi Sitar, Denis Trček, Nada Trunk Širca, Borut Likar (odgovorni urednik), Inovativnost za mlade, Ljubljana, Korona plus, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Koper, Visoka šola za management, 2000. [COBISS.SI-ID 109052928] 
 • Dejan Križaj, Osnove elektrotehnike II, Magnetika, 1. izd., Ljubljana, Založba FE in FRI, 2012. [COBISS.SI-ID 264929024] 
  Borut Likar, Dejan Križaj, Peter Fatur, Management inoviranja, 3. izdaja, Koper, Fakulteta za management, 2006. [COBISS.SI-ID 
  228781312] 
 •   Iztok Humar, Edi Bulić, Dejan Križaj, Anton R. Sinigoj, Laboratorijske vaje iz OE II : študijsko leto 2013/2014, 1. izd., Ljubljana, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko, 2014. [COBISS.SI-ID 269998848] 

 • Iztok Humar, Edi Bulić, Dejan Križaj, Peter Kokelj, Anton R. Sinigoj, Laboratory experiments : fundamentals of electrical engineering II : year: 2013/2014 : workbook for visiting students (in English), 1st year/2nd semester, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2014. [COBISS.SI-ID 10529364] 
 •   Iztok Humar, Edi Bulić, Dejan Križaj, Peter Kokelj, Anton R. Sinigoj, Laboratorijske vaje iz OE II : študijsko leto 2012/2013, 1. izd., Ljubljana, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko, 2013. [COBISS.SI-ID265041664] 
 • Iztok Humar, Edi Bulić, Dejan Križaj, Peter Kokelj, Anton R. Sinigoj, Laboratorijske vaje iz OE II : študijsko leto 2011/2012, 1. izd., Ljubljana, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko, 2012. [COBISS.SI-ID261436416] 
 • Dejan Križaj, Osnove elektrotehnike I : elektrostatika, Ljubljana, [D. Križaj], 2009, http://lbm.fe.uni-lj.si/oe/OE1/OE1_elektrostatika_2009.pdf. [COBISS.SI-ID 7556180] 
 • Dejan Križaj, Osnove elektrotehnike I : enosmerna vezja, Ljubljana, [D. Križaj], 2009, http://lbm.fe.uni-lj.si/oe/OE1/OE1_vezja_2009.pdf. [COBISS.SI-ID 7556692] 
 • Dejan Križaj, Osnove elektrotehnike I : elektrostatika, Ljubljana, [D. Križaj], 2008, http://lbm.fe.uni-lj.si/oe/OE1/OE1_elektrostatika_2008.pdf. [COBISS.SI-ID 6487636] 
 • Dejan Križaj, Osnove elektrotehnike I : enosmerna vezja, Ljubljana, [D. Križaj], 2008, http://lbm.fe.uni-lj.si/oe/OE1/OE1_vezja_2008.pdf. [COBISS.SI-ID 6487892] 
 • Dejan Križaj, Osnove elektrotehnike 2 : magnetostatika, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za bioelektromagnetiko, 2007, http://lbm.fe.uni-lj.si/oe/OE2/OE2_magnetostatika_2007.pdf. [COBISS.SI-ID 5939540] 
 • Dejan Križaj, Osnove elektrotehnike II : izmenični signali, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za bioelektromagnetiko, 2007, http://lbm.fe.uni-lj.si/oe/OE2/OE2_Izmenicni_Signali_2007.pdf. [COBISS.SI-ID5939284] 
 • Borut Likar, Dejan Križaj, Inoviranje : učbenik, 2., dopolnjena izd., Koper, Fakulteta za management, 2004. [COBISS.SI-ID 217193216] 

 

DIPLOME, MAGISTERIJI, DOKTORATI (DIPLOMA, DOCTOR THESIS)

 • Zumret Topčagić, Analiza transkranialne magnetne stimulacije : diplomsko delo, Ljubljana, [Z. Topčagić], 2012. [COBISS.SI-ID 9338196]
 • Ivan Iskra, Detekcija nanodelcev v aerosolih s kapacitivnim senzorjem : doktorska disertacija, Ljubljana, [I. Iskra], 2012. [COBISS.SI-ID 9272660]
 • Primož Flander, 20V vir enosmerne napetosti z DC-DC pretvorbo in sončno celico : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija, Ljubljana, [P. Flander], 2012. [COBISS.SI-ID 9622868]
 • Matjaž Matko, Nadzor, upravljanje in signalizacija v železniškem prometu na osnovi evropskega sistema za kontrolo vlakov in globalnega sistema mobilnih komunikacij za železnice : specialistično delo, Ljubljana, [M. Matko], 2012. [COBISS.SI-ID 9168724]
 •  Matej Firm, Visokozmogljiva 30 W LED potapljaška svetilka : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Firm], 2012. [COBISS.SI-ID 9540436]
 • Nejc Gombač, Sistem za avtomatično upravljanje ročnega vrtljivega potenciometra : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija prve stopnje, Ljubljana, [N. Gombač], 2014. [COBISS.SI-ID 10846292]
 • Vasja Michler, Določanje sile z merjenjem kapacitivnosti večplastnega kondenzatorja iz gume : diplomsko delo, Ljubljana, [V. Michler], 2010. [COBISS.SI-ID 7789652]
 • Rok Hanžič, Zaznavanje aktivnosti v športu s pomočjo miniaturnih senzorjev pospeška : diplomsko delo, Ljubljana, [R. Hanžič], 2010. [COBISS.SI-ID 7746388]
 • Luka Povše, Dielektroforeza bioloških celic : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Povše], 2009. [COBISS.SI-ID 7083348]
 • Mitja Drobnič, Meritev in primerjalna analiza upornosti segmentov na grafitnih ploščicah : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Drobnič], 2009. [COBISS.SI-ID 6977108]
 • Črt Valentinčič, Razvoj programja za signalni generator za testiranje instrumentacijske opreme na sinhrotronskih pospeševalnikih delcev : diplomsko delo, Ljubljana, [Č. Valentinčič], 2009. [COBISS.SI-ID 7357780]
 • Boštjan Žagar, Razvoj tehnologije temperiranja s termoelektričnimi moduli in uporaba v predelavi polimernih materialov : doktorska disertacija, [Ljubljana, B. Žagar, 2009]. [COBISS.SI-ID 7443540]
 • Andrej Križmančič, Sistem za avtomatično merjenje fizikalnih in bioloških parametrov v morju : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Križmančič], 2009. [COBISS.SI-ID 7360084]
 • Borut Pečar, Dielektrična spektroskopija suspenzij z mikrokapsulami : delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom doc. dr. Dejana Križaja, Ljubljana, [B. Pečar], 2008. [COBISS.SI-ID 6784852]
 •  Borut Pečar, Dielektrična spektroskopija suspenzij z mikrokapsulami : diplomsko delo, Ljubljana, [B. Pečar], 2008. [COBISS.SI-ID 6511700]
 • Peter Jenišek, Določanje električnih lastnosti dentina zoba : diplomsko delo, Ljubljana, [P. Jenišek], 2008. [COBISS.SI-ID 6511956]
 • Matjaž Matko, Določanje vlažnosti lesa z merjenjem električne impedance : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Matko], 2008. [COBISS.SI-ID 6511444]
 • Ciril Močnik, Prenosni merilni sistem za merjenje pospeškov : diplomsko delo, Ljubljana, [C. Močnik], 2006. [COBISS.SI-ID 5542740]
 • . Jakob Oblak, Vpliv elektroporacije celic na dielektroforezo : diplomsko delo, Ljubljana, [J. Oblak], 2006. [COBISS.SI-ID 5444692]
 • Hana Debevec, Vpliv subtetanične električne stimulacije na utrujanje skeletne mišice : diplomsko delo, Ljubljana, [H. Debevec], 2006. [COBISS.SI-ID 5367636]
 • Darko Lombardo, Mikroelektrodne strukture za manipulacijo mikronskih delcev z dielektroforezo : delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom doc. dr. Dejana Križaja, Ljubljana, [D. Lombardo], 2004. [COBISS.SI-ID 4568148]
 • Jaka Švajger, Določanje delovne dolžine zoba z impedančno metodo : [diplomska naloga], Ljubljana, [J. Švajger], 2000. [COBISS.SI-ID 1924180]
 • Jaka Švajger, Modeliranje metode merjenja globine kanala zoba na osnovi merjenja impedance z uporabo numerične simulacije elektromagnetnega polja : delo je pripravljeno po razpisu Odbora za Prešernove nagrade študentom za leto 2000, št. teme 7, pod mentorstvom prof. dr. Vojka Valenčiča in somentorstvom doc. dr. Dejana Križaja, Ljubljana, [J. Švajger], 2000. [COBISS.SI-ID 2230868]
 • Dejan Križaj, Lastnosti prehodnega področja MOS zgradbe z A-Si : diplomska naloga, Ljubljana, [D. Križaj], 1988. [COBISS.SI-ID 5832276]
 • David Križaj, Vojko Podlogar, Dejan Križaj, Pospeševanje rasti in regeneracija bioloških sistemov z električnimi tokovi : delo je pripravljeno po razpisu odbora za Prešernove nagrade študentom za 1986. leto, št. teme 14, pod mentorstvom prof. dr. Lojzeta Vodovnika, prof. dr. Nade Gogola in prof. dr. Matije Gogala, Ljubljana, [D. Križaj, V. Podlogar, D. Križaj, 1986. [COBISS.SI-ID 4552020]RAZNO (OTHER)

 1. Blaž Nardin, Boštjan Žagar, Andrej Glojek, Dejan Križaj, "Adaptive system for electrically driven thermoregulation of moulds for injection moulding", J. mater. process. technol., vol. 187-188, str. 690-693, 12. jun. 2007. [COBISS.SI-ID 13822261],

  Dejan Križaj, Iztok Mihevc, "Prenosni merilni sistem za merjenje pospeškov", Šport (Ljublj.), letn. 55, št. 4, str. 58-64, 2007. [COBISS.SI-ID 3223729]

  Boštjan Žagar, Blaž Nardin, Dejan Križaj, Gašper Gantar, "System for electricaly driven thermoregulation of moulds for injection moulding", V: Conference proceedings, Karl Kuzman, ur., Celje, TECOS, Slovenian Tool and Die Development Centre, 2007, str. 197-202. [COBISS.SI-ID 10187035]

  Boštjan Žagar, Blaž Nardin, Andrej Glojek, Dejan Križaj, "Adaptivni sistem za temperiranje orodij za brizganje plastike s pomočjo termoelektričnih modulov", V: Rast obsega - potrebni pogoj za uspeh : dobavitelj - kupec - orodjar : zbornik posvetovanja, Portorož, 10.-12. oktober 2006, Andrej Polajnar, ur., Janez Poje, ur., Mihael Junkar, ur., Ljubljana, GZS, Združenje kovinske industrije, Odbor za orodjarstvo, v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 2006, str. 131-137. [COBISS.SI-ID 13823029]

  Boštjan Žagar, Blaž Nardin, Andrej Glojek, Dejan Križaj, "Prilagodljivi sistem za hlajenje orodij za brizganje plastike s pomočjo termoelektričnih modulov", Stroj. vestn., letn. 52, št. 10, str. 630-644, 2006. [COBISS.SI-ID 9766683],

  Boštjan Žagar, Blaž Nardin, Andrej Glojek, Dejan Križaj, "Thermoregulation of moulds for injection moulding via thermoelements", V: Zbornik petnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2006, 25. - 27. september 2006, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...), Baldomir Zajc, ur., Andrej Trost, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2006, zv. A, str. 238-241. [COBISS.SI-ID 5746516]

  Dejan Križaj, Vojko Valenčič, "TMG - BMC : od raziskave do tehnološke aplikacije", V: Tvegani kapital - Slovenija 2002 : od znanstvenih rezultatov do visoko tehnološkega podjetništva : gradivo za strokovno srečanje, 14. november 2002, Ljubljana, , Ljubljana, Združenje raziskovalcev Slovenije, PCMG Pospeševalni center za malo gospodarstvo, SLEVCA, Sekcija slovenskega kapitala, Revija Podjetnik, 2002, 1 str. [COBISS.SI-ID 3315028