Mikrofluidni sistemi se vse pogosteje uporabljajo v tako imenovanih Lab-on-a-chip napravah, ki vključujejo strukture za prenos tekočin, segrevanje, mehansko obdelavo in zaznavanje. Pred načrtovanjem in izdelavo teh kompleksnih struktur je izredno koristno preveriti koncept delovanja in s pomočjo numerične simulacije optimirati kritične elemente. Numerična simulacija zahteva poznavanje fizikalnih pojavov fluidike, termične analize, elektromagnetnih pojavov ter strukturne mehanike. Analizirali smo delovanje piezoelektrične mikromehanske črpalke s posebno obliko ventilov, ki omogočajo zanesljivo in nedestruktivno črpanje bioloških celic.