Capture termoelektro small

Poznavanje temperaturne porazdelitve po električnih elementih je lahko ključnega pomena pri načrtovanju in optimizaciji delovanja elektrotermičnih elementov. Z numerično simulacijo je mogoče ugotavljati načine prevajanja toplote znotraj elementa in s tem analizirati vplive geometrijskih in drugih sprememb za izboljšanje delovanja. Izdelan simulacijski model omogoča analizo porazdelitve magnetnega polja, kar omogoča izračun magnetnih sil za premik (aktuacijo). Pri termični analizi smo iz električnega modela izračunano moč uporabili kot vir toplote in določili porazdelitev temperature po elementu. Poleg tega je potrebno upoštevati povraten vpliv toplote na spremembo (specifične) upornosti navitja.