Primer elektromehanske simulacije je simulacija senzorja sile po principu piezorezistivnega efekta. Na tanek upogljiv kos jekla so nameščeni štirje polprevodniški upori, katerim se ob raztezku zelo kontrolirano spremeni specifična električna prevodnost in s tem upornost. Upore namestimo ob skrajnem robu upogljivega lističa ter jih električno povežemo v obliko, ki je znana kot Wheatstonov mostič in omogoča natančno določanje spremembe upornosti. Pri numerični simulaciji je potrebno upoštevati model strukturne mehanike za izračun upogiba, kot tudi spremembo specifične prevodnosti zaradi piezorezistivnega efekta.