Glavno področje našega delovanja je raziskovanje pojavov, ki vključujejo izračune elektromagnetnega polja. Problemi, ki jih analiziramo, so zelo raznoliki in vključujejo vsa področja od elektrostatike in magnetostatike do elektrodinamike.

Zaznavanje nanodelcev v zraku je zaradi njihove majhnosti izredno zahtevna naloga. Z numerično simulacijo je mogoče analizirati različne načine detekcije delcev. Z vodo oplaščene nanodelce je mogoče zaznati s spremembo kapacitivnosti ob naletu v z vodo napolnjenem ploščnem kondenzatorju.

Dielektroforeza omogoča premikanje majhnih električno nevtralnih delcev s pomočjo izmeničnega električnega polja, kar je zanimiva metoda za brezkontaktno premikanje bioloških celic. Numerična simulacija omogoča študij vpliva različnih oblik elektrod in velikost sil na delce pri različnih frekvencah in amplitudah vzbujanja.

Transkranialna magnetna stimulacija je vedno bolj pomembna metoda brezkontaktne stimulacije določenih delov možganov (zdravljenje depresije, shizofrenije, …). S simulacijo je mogoče optimirati obliko stimulirajočih tuljav, ki zagotovijo čim bolj fokusirano inducirano polje v možganih.

 Bioimpedančna metoda omogoča analizo mišičnih sprememb (npr. atrofija mišic).  Numerična simulacija študija porazdelitve tokovne gostote pri vzbujanju z izmeničnimi signali omogoča optimalno postavitev elektrod za analizo mišične mase posamezne mišice.

 

Novi dizajni elektromagnetnih struktur so lahko zelo kompleksni in vključujejo veliko število komponent. Simulacija omogoča upoštevanje nelinearnih lastnosti magnetizacije feromagnetnih struktur in natančne izračune sil znotraj elektromagnetnega sprožnika.