Načrtujete novo napravo, ki temelji na elektromagnetnih pojavih? Želite izboljšati delovanje že obstoječih elementov, ki poleg elektromagnetnih pojavov vključujejo tudi toplotne ali strukturno mehanske? Ali celo pretok tekočin? V Laboratoriju za bioelektromagnetiko na Fakulteti za elektrotehniko (Univerza v Ljubljani) se že vrsto let ukvarjamo z numeričnimi simulacijami elektromagnetnih struktur. Namen simulacij je večplasten: poglobljena razlaga elektromagnetnih pojavov v pedagoške namene, raziskovalno-razvojno delo na področju izboljšav in optimizacije elektronskih sestavov, inovacijsko delo na novih področjih. V zadnjem času smo delo razširili še na vedno bolj aktualno področje numeričnih simulacij pojavov, ki poleg elektromagnetnih vključujejo še termične, strukturno mehanske pojave in fluidiko.   

Uporabite naše izkušnje v vašo korist!

Pokličite zdaj :) 0038614768429