image028Velik izziv predstavlja merjenje impedance tekočin oziroma delcev, ki so v tekočinah. Problem nastopi namreč zaradi t.i. dvojne plasti, ki je zelo tanka plast nabojev ob elektrodi in popolnoma spremeni električne lastnosti medija. Ta plast je izredno odvisna od materiala iz katerega so elektrode. S to tematiko se je uspešno spopadel Borut Pečar, ki bo opravil diplonsko delo iz merjenja impedance substanc iz mikrosfer. Vzorce so nam priskrbeli v Aero Celje, kjer te mikronske delce raziskujejo že kar nekaj časa z mislijo na zelo raznovrstne aplikacije. Prva je bila kopirni papir s premazom, ki je vseboval tanek nanos kapljic, ki so se ob pritisku razlile. Zanimive aplikacije mikrosfer so na mnogih drugih področjih, od farmacije, medicine, gradbeništva, oblačilne industrije, itd.

Končni namen je industriji prikazati možnost uporabe dielektrične spetroskopije za analizo lastnosti izdelanih mikrosfer, kar lahko med drugim služi za diagnostiko procesov izdelave. V mislih pa imamo tudi možnost uporabe za končne aplikacije.