Čeprav imamo že dovolj odprtih front raziskav, se vedno znova pojavljajo novi izzivi. En takih je vrednotenje vlažnosti lesa s pomočjo merjenja impedance. Te zanimive naloge se je v sodelovanju s podjetjem Totus lotil Matjaž Matko, ki bo iz te tematike opravil diplomsko nalogo (VSŠ). Kar nekaj zanimivih rezultatov smo že izmerili. Potrebno jih je le še zbrati in zapisati. S to raziskavo bomo morda odkrili način, kako ovrednotiti spremembo vlažnosti lesa z globino, kar je pomemben podatek za optimalno sušenje.